Historie aktualizací programu Stereo

2021

14. července

Aktualizace programu, verze 24.1.8 - mzdy - aktualizace dle změny legislativních parametrů platných od 1.7.2022.


11. července

Aktualizace programu, verze 24.1.7 - úprava funkce vyhledání firmy v rejstříku ARES, podle změn na serveru ARES, další drobné změny a úpravy.


8. července

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Příloha G k žádosti zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Příloha E k žádosti zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné OZP, Přihláška pojištěnce OZP.


20. dubna

Aktualizace formulářů: Nový formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání - hromadné elektronické podání (platné od 1.4.2022). Nové formuláře skupiny Spotřební a ekologické daně a Úřad práce.


6. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (platné od 1.4.2022), Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu), Oznámení pojištěnce ČPZP.


5. dubna

Aktualizace programu, verze 24.1.6 - mzdy - plnění nového vzoru formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)


28. února

Aktualizace programu, verze 24.1.5 - mzdy -změna ve výpočtu exekuce.


24. února

Aktualizace programu, verze 24.1.4 - nový šifrovací certifikát pro elektronické podání na ČSSZ. Drobné změny a opravy.


16. února

Aktualizace formulářů: Doplněna možnost elektronického podání formuláře Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 27. Nové formuláře - Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření vz. 6, Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 14, Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné, Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ, Výkazy pro intrastat, Doklad o výši čtvrtletního příjmu.


25. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Spotřební daně. Dále formuláře Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 27, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2021, Přehled pro ZP za rok 2021 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da vz. 17, Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 26.


13. ledna

Aktualizace programu, verze 24.1.3 - oprava aktualizace seznamů. Nové formuláře skupiny Závislá činnost. Dále formuláře - Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 32 (+ přílohy), Přiznání k DS (dani silniční) vz. 18, Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 18, Žádost o kompenzační bonus 2022 a další.


30. prosince

Aktualizace programu: Změna adresy serveru pro elektronické podání na Ministerstvo financí. Nové formuláře týkající se režimu OSS (One Stop Shop). Dále formuláře skupin Úřad práce, Správa sociálního zabezpečení a další.


30. prosince

Vydáno Stereo 2022, verze 24.1.2 - Změna adresy pro elektronické podání na Ministerstvo financí.


15. prosince

Vydáno Stereo 2022, verze 24.1.1 - Legislativní změny platné pro rok 2022, změny ve mzdách a nové formuláře.


16. listopadu

Aktualizace formulářů: Aktualizace knihovny Manažer datových schránek - úprava v reakci chybu serveru datových schránek.


12. listopadu

Aktualizace programu verze 23.1.15: Úprava správce datových schránek v reakci na chybu serveru datových schránek.


9. listopadu

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 23, Přihláška k registraci k DPH vz. 9, Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - hromadné elektronické podání.


2. listopadu

Aktualizace programu verze 23.1.14 Úpravy ve zpracování DPH pro nový vzor přiznání platný od 1.10.2021, doplněny nové typy DPH pro zpracování agendy OSS od 1.10.2021.


12. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Osobní formuláře | Cestovní pasy, víza. Nový formulář Lékařský posudek o ohodnocení bolesti.


7. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Osobní formuláře | Cestovní pasy, víza. Nový formulář Lékařský posudek o ohodnocení bolesti.


30. září

Aktualizace programu verze 23.1.13 Oprava generování formuláře DPH OSS (dříve MOSS) a jeho plnění při zpracování DPH - odstraněno zaokrouhlování základu daně.


21. září

Aktualizace programu verze 23.1.12 Aktualizace formuláře DPH OSS (dříve MOSS) a jeho plnění při zpracování DPH.


14. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k dani One Stop Shop - EU režim, Přiznání k dani One Stop Shop - režim mimo EU, Přiznání k dani One Stop Shop - dovozní režim, Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví).


30. července

Aktualizace formulářů: Změny a opravy ve formulářích.


2. července

Aktualizace formulářů: Změny a opravy ve formulářích.


23. června

Aktualizace programu verze 23.1.11 Aktualizace interního webového prohlížeče, menší změny a opravy.


14. června

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Osobní formuláře | Zbraně, Katastrální úřad, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny a další.


31. května

Aktualizace programu verze 23.1.10 Mzdy - změny v náhradách za izolaci.


31. května

Aktualizace programu verze 23.1.10 Nové formuláře pro registraci do režimu OSS. Dále formuláře skupiny Daňové formuláře/DPFO a formuláře Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 13, Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně, Žádost o povolení přepravy, Žádost o zvýšení starobního důchodu v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti, Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění, Informace o ukončení/změně ukončení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje prac. opr., Žádost o přiřazení Uživatele Partnerovi do systému e-VZP, Plná moc k zastupování partnera při zabezpečené elektronické komunikaci s pojišťovnou.


4. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře pro registraci do režimu OSS. Dále formuláře skupiny Daňové formuláře/DPFO a formuláře Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 13, Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně, Žádost o povolení přepravy, Žádost o zvýšení starobního důchodu v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti, Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění, Informace o ukončení/změně ukončení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje prac. opr., Žádost o přiřazení Uživatele Partnerovi do systému e-VZP, Plná moc k zastupování partnera při zabezpečené elektronické komunikaci s pojišťovnou.


3. května

Aktualizace programu verze 23.1.9 Mzdy - změny v náhradách za izolaci.


8. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost o kompenzační bonus 2021, Přiznání k dani z hazardních her, PVPOJ - Přehled o výši pojistného (platný od března 2021). Dále formuláře skupiny Nemovitosti a skupiny Pojištění.


6. dubna

Aktualizace programu verze 23.1.8 Změny ve mzdách - ČSSZ karanténní příspěvek, úprava zaokrouhlování.


15. března

Aktualizace programu verze 23.1.7 - Mzdy, karanténní příspěvek, plnění nového formuláře PVPOJ, přímé otevření portálu Moje daně.


9. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře související s onemocnění COVID-19 (podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021). Dále formuláře Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, Posudek o bolestném.


9. března

Aktualizace programu verze 23.1.5 - Aktualizace certifikátu pro el. podání na ČSSZ, drobné změny a opravy.


25. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře formuláře skupiny Registrace a Spotřební a ekologické daně.


9. února

Aktualizace programu verze 23.1.4 - Úpravy mezd pro stravenkový paušál, majetek - oprava generování mimořádných odpisů, oprava knihovny pro komunikaci na EET, další drobné změny. Nový formulář - Mzdový a osobní list.


2. února

Aktualizace programu verze 23.1.3 - Úprava zpracování DPH pro nové formuláře od 1.1.2021, zvětšená tlačítka databázového navigátoru, úpravy mezd pro stravenkový paušál, další drobné změny. Nové formuláře - Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 22, Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty), Kontrolní hlášení DPH (daně z přidané hodnoty).


29. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost, Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.


20. ledna

Aktualizace programu verze 23.1.2 - Plnění formulářů přiznání k DPFO, DPPO a formulářů závislé činnosti. Oprava chyby převodu dat z loňské verze - rozpočet zaokrouhlení do jedn. sazeb DPH na fakturách placených hotově - po aktualizaci spustit údržbu dat. Nové formuláře - Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 13, Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz. 4, Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz.4, Žádost o příspěvek na bydlení. Nové formuláře skupiny Registrace.


15. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 31 (+ přílohy), Přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti vz. 3, Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření, Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da vz. 16, Žádost o zrušení registrace skupiny/Žádost o vystoupení člena, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 29, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle § 6 ods. 4 vz. 8.


8. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 26, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2020, Přehled pro ZP za rok 2020. Dále formuláře skupiny Závislá činnost, Registrace a Zdravotní pojišťovny.


6. ledna

Nové formuláře - Přiznání k DS (dani silniční) vz. 17, Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 17, Oznámení o vstupu do paušálního režimu.


5. ledna

Vydáno Stereo 2021, verze 23.1.1 - Legislativní změny platné pro rok 2021, změny ve mzdách a daních.


2020


10. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost o kompenzační bonus (podzim 2020), Oznámení ve smyslu Rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-27709/2020/3901-2, Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, Záznam o úrazu.


2. listopadu

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Oznámení pojištěnce o změnách ZPŠ, Žádost o příspěvek na bydlení.


23. října

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Oznámení pojištěnce o změně údajů ZP MV ČR.


12. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Příloha k Žádosti OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Potvrzení o žití pro vyplácení důchodu.


15. září

Aktualizace programu verze 22.1.8 Doplněna QRplatba do příkazu k úhradě, aktualizace pro el. podání na ČSSZ - změna serveru od 17.9.2020, další drobné změny a opravy.


10. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupin Správa sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny.


7. července

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupin Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce a Zdravotní pojišťovny. Nový formulář Doklad o výši čtvrtletního příjmu a nové textové vzory.


1. června

Aktualizace programu verze 22.1.7 Nový formát souborů eNeschopenek, změna parametrů mezd od 1.6.


22. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Úřad práce. Dále formuláře Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu, Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ.


9. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Úřad práce. Dále formulář Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.


8. dubna

Aktualizace programu verze 22.1.6 - Ve mzdové části aktualizace parametrů pro výpočet exekucí, drobné změny kolem eNeschopenek.


31. března

Aktualizace programu - nový certifikát pro elektronické podání na ČSSZ. Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Souhrnné hlášení k DPH - údaje C. Oddílu, Žádost o udělení schengenského víza, Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, Kalkulace nákladů rekvalifikace, nové textové vzory skupiny Realitní zprostředkování.


30. března

Aktualizace programu verze 22.1.5 - Aktualizace šifrovacího certifikátu ČSSZ pro elektronické podání


18. února

Aktualizace programu verze 22.1.4 - Změny ve funkci pro eNeschopenky, změna paramatrech pro mzdy, aktualizace internetbankingu.


7. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 (roční) vz. 1, Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Nabídka zabezpečení rekvalifikace, Žádost o příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením za účelem výkonu SVČ.


4. února

Aktualizace programu verze 22.1.3 Mzdy - eNeshopenky načtení přes VREP. Drobné změny a opravy.


17. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Záznam o úrazu, Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném na trhu práce.


16. ledna

Aktualizace programu verze 22.1.2 - Plnění nových formulářů z mezd. Dorobné změny a opravy.


10. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů právnických osob vz. 30, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019, Přehled pro ZP za rok 2019, Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (platná od 1.1.2020), Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti, Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti. Dále formuláře skupiny Závislá činnost a skupiny Zdravotní pojišťovny.


2019


19. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupin Registrace, Spotřební a ekologické daně, Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce a Zdravotní pojišťovny.


18. prosince

Vydáno Stereo 2020, verze 22.1.1 - Legislativní změny platné pro rok 2020, změny ve mzdách, eNeschopenky, nové formuláře, nové funkce: namísto dialogů s upozorněními a dotazy méně rušivé upozornění v postranním panelu.


29. října

Aktualizace programu verze 21.1.12 - Aktualizace funkcí internetbankingu, nové sestavy z peněžního deníku, drobné změny ve mzdách.


18. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádosti o uvolnění důchodu vdov podle § 82a zákona č. 155/1995 Sb., Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu) + příloha.


11. října

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Potvrzení o studiu, pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.


27. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Přiznání k dani z hazardních her, Přihláška k registraci k DPH vz. 7, Přiznání ke spotřební dani vz. 3.


17. července

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 vz. 6, Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, nové textové vzory.


25. června

Aktualizace programu verze 21.1.11 - Změna ve výpočtu náhrady mzdy za pracovní neschopnost (proplácení prvních 3 dnů), změna ve výpočtu exekuce.


7. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Oznámení změn držitele víza (povolení k pobytu), Přiznání ke spotřební dani vz. 2, Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ.


3. května

Aktualizace programu verze 21.1.10 - Aktualizace certifikátu pro elektronické podání na ČSSZ.


2. května

Aktualizace programu verze 21.1.9 - Aktualizace parametrů mezd, drobná změna ve funkci internetbankingu, změny sestav.


17. dubna

Aktualizace programu verze 21.1.8 - Úprava funkce pro načítání kurzů měn po změnách na webu České národní banky.


12. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost o dodatečné povolení stavby, Ohlášení dokončení stavby, Hlášení volného pracovního místa, Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta“).


10. dubna

Aktualizace programu verze 21.1.7 - V kalkulačce DPH doplněna možnost zadat výpočet výrazu v editatačním poli pro částku (tato vlastnost vypadla při úpravách v kalkulačce v minulé verzi).


27. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Ohlášení změny údajů o právu stavby k zápisu do katastru nemovitostí (součástí práva stavby se stala stavba), Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna.


26. března

Aktualizace programu verze 21.1.6. - Změna výpočtu DPH v návaznosti na novelu zákona o DPH platnou od 1.4.2019, aktualizace funkcí internet bankingu pro ČSOB a Equabank, další drobné změny a úpravy.


8. března

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Přiznání k dani z elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů vz. 2. Drobné změny a opravy ve formulářích.


25. února

Aktualizace programu verze 21.1.5 Aktualizace funkcí internetbankingu po změnách v Raifeissen bank, doplněn internetbanking pro Air bank; drobné změny a opravy.


14. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí vz. 4, Žádost o zrušení registrace vz. 4, Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, Doklad o výši čtvrtletního příjmu.


23. ledna

Aktualizace programu verze 21.1.4 Změny ve mzdách - podpora slevy Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, plnění nových formulářů; oprava ve funkci zálohování a obnovy dat.


16. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Registrace. Dále formuláře Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti, Přihláška pojištěnce OZP, Doklad o výši nákladů na bydlení.


8. ledna

Aktualizace programu verze 21.1.3 Aktualizace parametru pro výpočet nmezd - Normativní náklady na bydlení.


8. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2018, Přehled pro ZP za rok 2018 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 27, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 6.


8. ledna

Aktualizace programu verze 21.1.2 - Oprava výpočtu základu zdravotního pojištění u dohod o provedení práce; Plnění formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 6; Plnění formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 27; Plnění formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 23;Inicializace parametrů Normativní náklady na bydlení a životní minimum pro rok 2019.


4. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 25, Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 29, Příloha E - Seznam vlastníků a jiných oprávněných, Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru), Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech, Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění, Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 23.


2018


18. prosince

Vydáno Stereo 2019, verze 21.1.1 - Legislativní změny platné pro rok 2019, změny ve mzdách, nové formuláře, nové funkce: možnost zaheslování odesílaných sestav a formulářů v PDF; sestava měsíčních obratů pro limit povinné registrace plátce DPH; příkaz k úrdadě SEPA - Europlatby; automatické vyhledání ID datové schránky příjemce při podávání formulářů datovou schránkou; internetbanking pro FIO banku s využitím API - přímá komunikace Sterea s FIO bankou.


6. prosince

Aktualizace formulářů: Změny ve formulářích.


29. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Nemovitosti | Katastrální úřad.


5. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Stavební.


4. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Stavební.


17. srpna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 16. Nové formuláře skupiny Stavební.


1. srpna

Aktualizace programu verze 20.1.10: Oprava chyby, kdy se nezobrazily tabulky v agendách. Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Stavební.


31. července

Aktualizace programu verze 20.1.9: Obsahuje aktualizace knihoven pro komunikaci s Datovými schránkami a EET. Drobné změny ve mzdách.


10. července

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI, Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti, Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.


17. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro FO, Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro PO.


16. května

Aktualizace programu verze 20.1.8: Vylepšení funkce na vyhledání nepoužívaných záznamů v adresáři firem s možností jejich vymazání, aktualizace editoru formuářů, mzdy - plnění formuláře pro nemocenské/ošetřovné, doplnění průměrného výdělku do velkých a podrobných mzdových listů, další drobné změny.


7. května

Aktualizace programu verze 20.1.7 Aktualizace certifikátu pro el. podání na ČSSZ. Nové formuláře skupiny Ochrana osobních údajů (GDPR).


4. května

Aktualizace formulářů: Aktualizace certifikátu pro el. podání na ČSSZ. Nové formuláře skupiny Ochrana osobních údajů (GDPR).


27. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Osobní formuláře a skupiny Úřad práce. Nové textové vzory skupiny Ochrana osobních údajů (GDPR). Dále formuláře Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2018), Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení a Potvrzení pro účely výplaty náhrady za ztrátu výdělku.


21. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Úřad práce. Dále formuláře Rozvaha (platná od 1.1.2018), Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2018), Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně, Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky, Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena, Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena.


20. března

Aktualizace programu verze 20.1.5 Nové algoritmy pro výkazy účetní závěrky za rok 2018. Doplněno nahlédnutí do insolvenčního rejstříku firem z adresáře. Mzdy: vylepšení práce v exekucích; Plnění formuláře Žádost o dávku otcovské poporodní péče; ve funkci Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců doplněna možnost zpracování části hodin dovolené; zařazení Prohlášení poplatníka vz. 25 pro zpětné zpracování za rok 2017.


2. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, Přihláška a evidenční list pojištěnce - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Žádost o přídavek na dítě.


19. února

Aktualizace programu verze 20.1.4 Nová sestava v dlouhodobém majetku - Přehled majetku k datu; nová sestava Odsouhlasení pohledávek nebo závazku v cizí měně; kurzové rozdíly a haléřová vyrovnání PZ doplněny do daňové evidence; vypořádání pohledávek a závazků doplněno do daňové evidence; mzdy - úprava průměrného výdělku, doplněna podpora dávky dlouhodobého ošetřovného (platnost od 1. 6. 2018), oprava práce s daňovým bonusem a výpočtu zůstatků pro exekuce; další drobná vylepšení v programu.


9. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Úřad práce a skupiny Sociální podpora. Dále formuláře Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI, Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a Příloha přihlášky k registraci k DPH - informace o ekonomické činnosti.


24. ledna

Aktualizace programu verze 20.1.3 - Úprava funkcí čtení z registru ARES - převzetí i bankovních účtů, daňový kalendář 2018, mzdy - úprava ve výpočtu exekucí, aktualizace knihoven pro el. podání.


18. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2017, Přehled pro ZP za rok 2017 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Žádost o zrušení registrace, Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Dále formuláře skupiny Úřad práce.


8. ledna

Aktualizace programu verze 20.1.2 - Drobnější změny a opravy programu.


5. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Závislá činnost. Dále formuláře Oznámení Zprávy podle zemí - Country by Country Reporting, Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost.


2017


21. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vz. 24, Přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti, Přiznání k dani z příjmů právnických osob vz. 28, Přiznání k DPPO, samostatná příloha k položce 12 I. oddílu, Žádost o uspokojení mzdových nároků, Žádost o zaměstnaneckou kartu.


14. prosince

Vydáno Stereo 2018, verze 20.1.1 - Legislativní změny platné pro rok 2017, změny ve mzdách, nové formuláře.


7. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Úřad práce. Dále formuláře Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji (pro PO a FO), Přihláška do registru zaměstnavatelů, Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 26, Doklad o výši nákladů na bydlení.


26. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Ohlášení k podání "Zprávy podle zemí", Doklad o výši čtvrtletního příjmu.


16. října

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Odhláška z registru zaměstnavatelů, nové textové vzory.


26. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Spotřební daně.


17. srpna

Aktualizace formulářů: Změny ve formulářích.


25. července

Aktualizace programu verze 19.1.10 Aktualizace mezd - menší změny v programu a aktualizace seznamů. Aktualizace šifrovacího certifikátu pro elektronické podání na ČSSZ. Nápověda / Zákony - otevře web zakonyprolidi.cz, kde jsou všechny aktuální zákony s možnostmi vyhledávání, porovnání posledních změn a mnoha dlších funkcí.


25. července

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro zahraniční osobu povinnou k dani, Plné moci k daňové informační schránce, Přihlašovací tiskopis cizince, Oznámení o poskytovateli pomoci.


22. května

Aktualizace programu verze 19.1.9 Oprava chyby při aktualizaci, která zabránila jejímu dokončení.


15. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně, Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 vz. 3, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vz. 17 a další formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny a Sociální podpora.


12. května

Aktualizace programu verze 19.1.8 Technický update z důvodu nutné výměny el. podpisu exe souboru.


11. května

Aktualizace programu verze 19.1.7 - nové funkce - možnost přenosu dat mezi samostatnými počítači přímo v programu, možnost vytvořit automaticky dodatečné přiznání k DPH, možnost rozlišit zvlášť období pro přiznání k DPH a pro kontrolní hlášení (pro případy měsíčního kontrolního hlášení a čtvrtletního plátce DPH).


24. března

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Příloha v účetní závěrce.


8. března

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Přiznání k dani z hazardních her, nové textové vzory.


28. února

Aktualizace programu verze 19.1.6 - úprava exportu ceníku pro ENTER pokladnu, mzdy - úprava výpočtu průměrného přepočteného počtu pracovníků.


14. února

Aktualizace formulářů: Změny ve formulářích.


9. února

Aktualizace programu verze 19.1.5 - v nastavení firmy doplněna možnost načtení údajů o firmě z databáze Ares. Z formulářů a sestav odstraněn fax a nahrazen ID datové schránky. Mzdy - oprava plnění dětí do tiskopisu "Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti". Inicializace parametru pro odpočet pro zdravotního pojištění OZP nad 50 % k § 78 zákona o zaměstnanosti. Doplnění nového typu náhrad "Nárok na náhradu (vstupuje do přepočteného počtu zaměstnanců)". V personalistice doplněna funkce pro aktualizaci příplatku za ztížené prostředí.


27. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k DPFO (dani z příjmu fyzických osob) pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti vz. 1, Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 27, Oznámení o změně registračních údajů, Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.


18. ledna

Aktualizace programu verze 19.1.3 - změny parametrů mezd pro rok 2017, plnění nových tiskopisů z mezd a DPPO, aktualizace sestav, import zaúčtování EET účtenek ze souboru, aktualizace zákonů.


11. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2016, Přehled pro ZP za rok 2016, Žádost o sdělení výše doplatku pojistného na důchodové pojištění, Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče a formuláže závislé činnosti.


2016


15. prosince

Aktualizace formulářů: Nový formulář Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 23, Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 25, Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 21 a další formuláře skupiny Majetkové daně, Závislá činnost a Úřad práce.


5. prosince

Aktualizace programu verze 19.1.2 - Oprava kontroly DIČ při odesílání EET.


2. prosince

Vydáno Stereo 2017, verze 19.1.1 - Propojení na elektronickou evidenci tržeb (EET), legislativní změny platné pro rok 2017, změny ve mzdách, nové formuláře.


20. října

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Žádost o zrušení registrace skupiny/Žádost o vystoupení člena.


3. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu, Žádost o vydání zbrojního průkazu, Žádost o povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B, Žádost o vydání (prodloužení, zapsání do) evropského zbrojního pasu.


8. září

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Žádost o autentizační údaje do EET.


17. srpna

Aktualizace programu verze 18.1.6 - Nové funkce: hromadné zaúčtování ve fakturách a v účetních agendách; zúčtování kurzových rozdílů vybraných pohledávek a závazků; podstatně vylepšené hledání ve všech agendách (Ctrl+F); doplněna možnost importu bankovního výpisu ABO v cizí měně; další menší změny a opravy. Aktualizace certifikátu pro elektronické podání na ČSSZ a zákonů v nápovědě.


19. července

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Žádost o vrácení přeplatku pojistného RBP, Žádost o vrácení finančního přeplatku VZP, Žádost o odstranění tvrdosti VZP.


10. června

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2016), Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace (platný od 1.1.2016), Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her. Dále nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení, Sociální podpora a skupiny Osobní formuláře.


6. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - jmenný seznam zaměstnanců, Sdělení zaměstnavatele o nástupu zaměstnání nebo vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy cizince s povolením k zaměstnání ČR.


28. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, Informace o nástupu zaměstnání - o vyslání k výkonu práce, Žádost o zřízení zabezpečené elektronické komunikace s VZP ČR, Plná moc k zastupování partnera při zabezpečené elektronické komunikaci s pojišťovnou, Oznámení trvalých následků úrazu, Doklad o výši ročního příjmu.


13. dubna

Aktualizace programu verze 18.1.5 - Nové algoritmy a změna účtového rozvrhu pro rok 2016, doplněny nové kódy přenesení daňové povinnosti, při odeslání přes datovou schránku možnost výběru příjemce z adresáře firem, plnění potvrzení o zdanitelných příjmech vz. 24 pro rok 2016 z mezd, změny ve statistickém šetření Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Nové formuláře - Přehled o peněžních tocích - Cash Flow (od 1.1.2016), Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě, Žádost o vymezení chráněného pracovního místa.


1. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2016), Rozvaha pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2016), Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2016), Poštovní poukázka A- doklad V/DS (Tr. kód 113).


17. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 22 (platné od 1.1.2016), Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 24, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 3, Rozvaha (platná od 1.1.2016), Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2016), Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her, Poštovní podací arch,


16. února

Aktualizace formulářů: Nové textové vzory, změny ve formulářích.


12. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů právnických osob vz. 26, Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření (součást DPFO), Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. Dále nové formuláře skupiny Závislá činnost, Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce a skupiny Sociální podpora.


11. února

Aktualizace programu verze 18.1.4 - Drobné změny a opravy kolem zpracování DPH a kontrolního hlášení. Nové formuláře skupiny Registrace. Dále formuláře Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou vz. 14 a Seznam oborů činností náležející do živnosti volné.


26. ledna

Aktualizace programu verze 18.1.3 - Úpravy zpracování DPH pro generování kontrolního hlášení, vylepšeny přehledové sestavy pro kontrolní hlášení, do personalistiky doplněna funkce pro nastavení příplatku za ztížené prostředí pro rok 2016, ve mzdách plnění přílohy č. 2 ve formuláři Vyúčtování daně z příjmů FO ze ZČ, aktualizace zákonů, v editoru formulářů doplněn název firmy při exportech a odesílání pdf, řada drobných změn dle námětů uživatelů.


20. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Registrace. Dále formuláře Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou vz. 14 a Seznam oborů činností náležející do živnosti volné.


7. ledna

Aktualizace programu verze 18.1.2 - Doplněna možnost automatického naplňování variabilního symbolu do evidenčního čísla dokladu. Generování nových formulářů z mezd. Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vz. 22, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2015, Přehled pro ZP za rok 2015, Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 15, Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2016), Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění, Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 22 (včetně příloh 1-4), Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 20 a formuláře skupiny Pojištění.


2015


22. prosince

Vydáno Stereo 2016, verze 18.1.1 - Legislativní změny platné pro rok 2016, změny ve mzdách, nové formuláře. Zpracování DPH pro rok 2016 včetně kontrolního hlášení. Mzdy - nové sestavy Podklady pro doklad o výši příjmů a Průměrný přepočtený počet zaměstnanců.


10. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Kontrolní hlášení DPH (daně z přidané hodnoty), Plná moc k elektronickému podávání pro finanční úřad.


1. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.


20. listopadu

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Příkazní smlouva - obecná, Žádost o podporu v nezaměstnanosti, Přihláška pojištěnce OZP.


2. listopadu

Aktualizace programu verze 17.1.18 Oprava chyby při ukončování programu.


27. října

Aktualizace programu verze 17.1.17 Aktualizace certifikátu ČSSZ.


2. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Návrh na záznam práva do katastru nemovitostí, Příloha I - Změněné údaje o pozemcích, PDF dokument, nové textové vzory.


14. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Příkazní smlouva, Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ, Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet, Hlášení změn osobních údajů, Hlášení změn platebních povinností, Přihláška pojištěnce VZP.


9. září

Aktualizace programu verze 17.1.16 Oprava funkce zpracování DPH - neoprávněná chybová hlášení.


7. září

Aktualizace programu verze 17.1.15 Vylepšení správce sestav - výběr období, zrychlení adresáře firem při zapnutém zjišťování kreditu, aktualizace na legislativní změny ve mzdách k 1.9., řada dalších drobných změn.


4. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, Žádost o přepočet důchodu, Potvrzení o žití pro vyplácení důchodu, Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané při skončení služebního poměru, Doklad o výši měsíčního příjmu, nové textové vzory.


14. srpna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Ostatní. Dále formuláře Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka, Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 vz. 2, Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a odpovědnosti za újmu.


28. července

Aktualizace programu verze 17.1.14 Oprava chybného zobrazení ve správci firem.


27. července

Aktualizace programu verze 17.1.13 Vylepšeno párování úhrad bankou při více stejných variabilních symbolech v pohledávkách a závazcích, modernější vzhled programu - možnost nastavení několika typů vzhledu, přehlednější nastavení programu i nastavení firmy, ve správci firem doplněna záložka na seskupení podle roků u firem, aktualizace zákonů.


23. června

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU, Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU, Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti / pobytu v zahraničí.


5. června

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k dani z příjmů právnických osob vz. 26 (+ Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (platná od roku 2015) a Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu). Dále formuláře Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance, Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – státy EU, EHP a Švýcarsko, Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti VZP.


29. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Sociální podpora. Dále formuláře Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro FO, Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti RBP.


28. května

Aktualizace programu verze 17.1.12 Úprava funkce pro vícenásobné vzájmené zápočty, mzdy - plnění nového formuláře "Příloha k žádosti o nemocenské/ošetřovné", oprava výpočtu exekucí.


15. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Osobní formuláře|Doprava. Dále formuláře Náhrada ztráty na výdělku - ušlý zisk, Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro PO, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - jmenný seznam zaměstnanců.


7. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, Záznam o úrazu - hlášení změn, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě, Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření.


6. května

Aktualizace programu verze 17.1.11 Do zpracování DPH zařazeny nové kódy přenesení daňové povinnosti platné od 1.4.2015.


21. dubna

Aktualizace programu verze 17.1.10 Oprava zpracování DPH, kdy se nedala použít volba třídění podle účetního data.


20. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Úřad práce. Dále formuláře Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů, Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření, Žádost / opatření adresáta v souvislosti s dodáním poštovních zásilek (dosílka), Doklad o výši nákladů na bydlení.


17. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Úřad práce. Dále formuláře Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů, Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření, Žádost / opatření adresáta v souvislosti s dodáním poštovních zásilek (dosílka), Doklad o výši nákladů na bydlení.


14. dubna

Aktualizace programu verze 17.1.9 Oprava přečíslování dokladů v pokladně a v interních dokladech. Aktualizace zákonů.


8. dubna

Aktualizace programu verze 17.1.8 - Oprava: spouštění datových schránek, sestava Kniha analytické evidence, faktura - tabulka DPH tisk.


7. dubna

Aktualizace programu verze 17.1.7 - Zpracování agendy MOSS v DPH, jednodušší použití informací o kreditu firem, změna hledání v tabulkách (Ctrl+F, F3), možnost změny vzhledu programu.


3. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI (platná od 1.4.2015), Příkaz k úhradě SEPA (Europlatba). Nové výkazy pro rozpočtové organizace (platné od 1.4.2015). Dále formuláře skupiny formuláře Úřad práce a skupiny Pojištění.


26. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela, Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, Žádost SÚPM vyhrazené - Práce na zkoušku, Přihláška pojištěnce VZP.


20. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Úřad práce, Zdravotní pojišťovny a Pojištění.


12. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Úřad práce a skupiny Správa sociálního zabezpečení. Dále formuláře Přiznání k dani Mini One Stop Shop - EU režim, Oznámení změny registračních údajů (Mini One Stop Shop) - EU Režim, Příloha k oznámení změny registračních údajů (Mini One Stop Shop) - EU Režim.


4. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Úřad práce. Dále formuláře Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření (součást DPFO) a Záznam o úrazu.


20. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR silničními motorovými vozidly, Přihláška do registru zaměstnavatelů, Vyúčtování mzdových nákladů - VPP (ESF), Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 2.


12. února

Aktualizace programu verze 17.1.6 Změny programu - oprava chyby plnění záznamní povinnosti DPH u třetí sazby z faktur, které neobsahují položky a mají zadanou pouze hlavičku. Ve mzdách program obsahuje možnost plnění nového formuláře Potvrzení o příjmech.


6. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, Přiznání k dani z nabytí nemovité věci při nabytí majetku osvobozeného, PVPOJ - Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2015), Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 23, Následné hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 3, Vyúčtování pojistného na důchodové spoření vz. 3.


3. února

Aktualizace programu verze 17.1.5 Mzdy - plnění nového tiskopisu "Přehled o výši pojistného" 89 542 10 pro OSSZ. Zpracování DPH - oprava generování sestav záznamní povinnosti (pro období roku 2014 se nevytvářely záznamy v případě přenesení daňové povinnosti).


2. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her (+ zvláštní příloha k řádku 170), Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her (+ zvláštní příloha k řádku 170), Zjednodušený průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU. Další drobné opravy a změny.


29. ledna

Aktualizace programu verze 17.1.4: Zpracování DPH pro rok 2015 - plnění DPH ve třetí sazbě do záznamní povinnosti a nového vzoru 19 daňového přiznání, možnost oboustranného tisku sestav. Změny ve mzdách - v průvodci vytvoření nových měsíčních mezd doplněna možnost zpracování za vybraná střediska, výkony, zakázky a kategorie. Plnění z tiskopisů "Příloha k Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze Zč vz. 1" a "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daň.zvýhodnění"


27. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Registrace a skupiny Úřad práce. Dále formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty vz. 19, Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou vz. 13, Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 12.


19. ledna

Aktualizace programu verze 17.1.3: Změny ve mzdách, plnění nových formulářů z mezd, aktualizovaný seznam kódů zdanitlných plnění DPH, aktualizace zákonů. Nové formuláře - Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12, Přiznání k DPPO, samostatná příloha k položce 12 I. oddílu, Přehled pro ZP za rok 2014 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Přihláška k registraci pro FO vz. 19, Přihláška k registraci pro PO vz. 19, Příloha k přihlášce k registraci - odštěpné závody a provozovny vz. 11, nové textové vzory.


16. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12, Přiznání k DPPO, samostatná příloha k položce 12 I. oddílu, Přehled pro ZP za rok 2014 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Přihláška k registraci pro FO vz. 19, Přihláška k registraci pro PO vz. 19, Příloha k přihlášce k registraci - odštěpné závody a provozovny vz. 11, nové textové vzory.


9. ledna

Aktualizace programu verze 17.1.2: Změny ve mzdách - zaktualizované parametry normativních nákladů pro bydlení pro rok 2015, plnění nových formulářů ze závislé činnosti. Nové formuláře - Přiznání k DS (dani silniční) vz. 16, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2014, Přihláška k registraci k DPH vz. 6, Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 21 (+ přílohy 1-4). Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her, Hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 3.


5. ledna

Vydáno Stereo 2015, verze 17.1.1: Legislativní změny platné pro rok 2015, změny ve mzdách, nové formuláře. Třetí sazba DPH, změna místa plnění u dodání některých služeb do jiných zemí + agenda MOSS. Pohledávaky a závazky - zúčtování vícenásobných zápočtů. Adresář - inforace o firmách z veřejných registrů a prověření kreditu firem. Možnost zvětšení písma v oknech agend. Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k DS (dani silniční) vz. 16, Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her, Hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 3.


2014


19. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Závislá činnost, Dále formuláře Žádost o registraci do režimu MOSS - Non EU Režim, Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 21, Žádost o úřední dozor nad zničením vrácených tabákových nálepek / Soupis tabákových nálepek.


2. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Správa sociálního zabezpečení a skupiny Úřad práce. Dále formuláře Žádost o registraci do režimu MOSS (Mini One Stop Shop) - EU Režim, Doklad o výši ročního příjmu.


24. října

Aktualizace formulářů: Menší opravy a změny ve formulářích.


10. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Průvodní doklad pro vinařské produkty, Informace o nástupu zaměstnání - o vyslání k výkonu práce, Informace o ukončení zaměstnání - o ukončení vyslání k výkonu práce.


9. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Průvodní doklad pro vinařské produkty, Informace o nástupu zaměstnání - o vyslání k výkonu práce, Informace o ukončení zaměstnání - o ukončení vyslání k výkonu práce.


8. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Výpověď dohody o provedení práce, Kniha jízd, Žádost o vrácení přeplatku pojistného OBZP, nové textové vzory.


25. července

Aktualizace programu verze 16.1.4. Změna parametrů mezd - vyměřovacím základem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je od 01. 07. 2014 částka přesahující 6259 Kč. Plnění nového formuláře z mezd - potvrzení o zaměstnání. Aktualizace sestav a zákonů. Oprava zobrazení při nastavení velkých fontů.


4. července

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 25, Přiznání k DPPO, samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (platná od roku 2014).


23. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 20 (+ přílohy), Potvrzení zaměstnavatele o výši výdělku při nekolidujícím zaměstnání.


15. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Spotřební daně. Nové formuláře Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky, Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené (ESF).


30. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 vz. 1, Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 - NATO vz. 1.


25. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Spotřební a ekologické daně, Úřad práce a Pojištění. Nový formulář Návrh na vklad do katastru nemovitostí.


11. dubna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Pojištění. Dále formuláře Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.4.2014), Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her, Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list, Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e-Podáním ČSSZ, Vyúčtování pojistného na důchodové spoření vz. 2.


28. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Rozvaha pro rozpočtové organizace (platná od 1.4.2014), Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2014), Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle § 55 vz. 2 a další.


21. března

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Hlášení změn - změna způsobu výplaty dávky, nové textové vzory.


14. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, Rozvaha (platná od 1.1.2014), Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2014), Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2014). Nové formuláře skupiny Úřad práce.


28. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupin Správa sociálního zabezpečení, Úřad práce a Zdravotní pojišťovny. Dále formuláře Přiznání k dani z nabytí nemovité věci při nabytí osvobozeného majetku, Příloha k přihlášce k registraci - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR. Změny dalších formulářů.


21. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Schvalování účetní závěrky pro rozpočtové organizace, Přihláška k registraci distributora lihu pro PO, Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro PO, Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ, Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, nové textové vzory.


10. února

Aktualizace programu verze 16.1.2. Nová funkce na automatické zúčtování kurzových rozdílů bankovních účtů a pokladen v cizích měnách k rozvahovému dni. Plnění nových formulářů z mezd.


7. února

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupin Registrace a Závislá činnost. Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. pol. zaměstnanosti.


29. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Závislá činnost. Dále formuláře Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku, Přiznání k DPFO, samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3, Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření (součást DPFO), Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření, Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle §20 vz. 6 a další.


15. ledna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2013, Přehled pro ZP za rok 2013 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny, Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 14.


10. ledna

Aktualizace programu verze 16.1.1. Legislativní změny platné pro rok 2014, změny ve mzdách, nové formuláře.


3. ledna

Aktualizace formulářů: Ve formulářích, které umožňují elektronické podání, doplněn tisk informací o elektronickém podání.


2013


20. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně vz. 16 (+ příloha). Přihláška k registraci distributora lihu pro FO, Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro FO.


17. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře formuláře skupin Správa sociálního zabezpečení a Sociální podpora. Dále formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vz. 20, Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 19 (včetně příloh 1 až 4), Mandátní smlouva, Zánam o výsledku inventury kontrolních pásek. Změny dalších formulářů a textových vzorů.


13. prosince

Aktualizace formulářů: Nové formuláře formuláře skupin Správa sociálního zabezpečení a Sociální podpora. Dále formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vz. 20, Mandátní smlouva, Zánam o výsledku inventury kontrolních pásek. Změny dalších formulářů a textových vzorů.


29. listopadu

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Evidence kontrolních pásek, nové textové vzory.


22. listopadu

Aktualizace formulářů: Nové formuláře Objednávka kontrolních pásek, Vracení nepoužitých kontrolních pásek, Vrácení poškozených, znečištěných nebo sejmutých kontrolních pásek, Oznámení podle § 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.


15. listopadu

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupin Závislá činnost a Sociální podpora.


8. listopadu

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel, Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel, Žádost o podporu v nezaměstnanosti, Žádost o příspěvek na živobytí, Žádost o rodičovský příspěvek, Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při ukončení pěstounské péče, Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte, Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla, Žádost o porodné, Žádost o pohřebné, Hlášení změn - změna způsobu výplaty dávky, Přihláška pohledávky, Pohledávka nezajištěná, Pohledávka zajištěná majetkem dlužníka, Pohledávka nezajištěná majetkem dlužníka, Pohledávka zajištěná nejen majetkem dlužníka.


21. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík. Dále formuláře Žádost o vystavení voličského průkazu, Poštovní poukázka B, Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely, Další zaměstnanci, Žádost o přídavek na dítě, Žádost o příspěvek na bydlení.


21. října

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík. Dále formuláře Žádost o vystavení voličského průkazu, Poštovní poukázka B, Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely, Další zaměstnanci, Žádost o přídavek na dítě, Žádost o příspěvek na bydlení.


20. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík.


13. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík.


13. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík.


13. září

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Obchodní rejstřík.


29. srpna

Aktualizace programu verze 15.1.5. Možnost vkládání QR kódu ve fakturách. Legislativní změny mezd platné od 1.8.2013 a drobnější změny ve mzdách a personalistice. (Verze 15.1.5 - oprava tisku faktury se zaúčtováním)


26. srpna

Aktualizace programu verze 15.1.4. Možnost vkládání QR kódu ve fakturách. Legislativní změny mezd platné od 1.8.2013 a drobnější změny ve mzdách a personalistice.


23. srpna

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Registrace/Obchodní rejstřík. Dále formuláře Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 14 až 22 zákona č. 165/2012 Sb., Podací arch PostBox, Prohlášení o osobách oprávněných k převzetí nebo k odmítnutí převzetí zásilek a poukázaných peněžních částek, Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a lékařský posudek, Oznámení škodné události, nové textové vzory.


19. července

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - akciová společnost, Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - fyzická osoba, Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku - komanditní společnost, Žádost o pojistné plnění / žádost k pojistné události z pojištění osob.


27. června

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - SEPA převod / Přeshraniční převod v EUR, Oznámení škodní události.


14. června

Aktualizace formulářů: Nové formuláre skupiny Úřad práce a skupiny Pojištění. Dále formulář Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU.


7. června

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny a skupiny Sociální podpora.


31. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupin Registrace, Zdravotní pojišťovny a Sociální podpora.


24. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře skupiny Stavební a skupiny Správa sociálního zabezpečení.


17. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her (+ Zvláštní příloha k řádku 170), Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her (+ Zvláštní příloha k řádku 170), Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z jiného důvodu, Žádost o příspěvek na živobytí.


3. května

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Ohlášení nové stavby k zápisu do katastru nemovitostí, Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ pro placení záloh na pojistné, Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě.


19. dubna

Aktualizace formulářů: Do formulářů Přihláška k registraci pro FO vz. 17, Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny vz.10 a Oznámení o změně registračních údajů / žádost o zrušení registrace doplněno elektronické podání. Do formulářů Evidenční list důchodového pojištění a Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) doplněna funkce na načtení dat z e-Podání.


12. dubna

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku za rok 2012 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny. Změny - do formuláře Přihláška k registraci k DPH vz. 5 doplněno elektronické podání, do formuláře Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2013) doplněna funkce na načtení dat z e-Podání. Změny dalších formulářů.


5. dubna

Aktualizace programu verze 15.1.3 Funkce pro ověření firmy v registru plátců DPH.


28. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Následné hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 1. Změny dalších formulářů.


15. března

Aktualizace formulářů: Nový formulář - Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Změny dalších formulářů.


8. března

Aktualizace formulářů: Nové formuláře - Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu , Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření, Hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 1. Změny dalších formulářů.


1. března

Aktualizace formulářů: Změny ve formulářích, změny v textových vzorech.


11. února

Aktualizace programu verze 15.1.2 Změny ve mzdách, drobné další změny programu, aktualizace editoru formulářů - doplněna funkce pro elektronické podání na ČSSZ přes datovou schránku. Nové formuláře - Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz.3.


11. ledna

Aktualizace programu verze 15.1.1 Legislativní změny platné pro rok 2013, změny ve mzdách, drobná vylepšení programu. Nové formuláře skupiny Majetkové daně. Dále formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2012, Přehled pro ZP za rok 2012 (jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny), Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2013).


2012


13. listopadu

Aktualizace programu verze 14.1.10 Nové formuláře - Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin, Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné OZP.


17. července

Aktualizace programu verze 14.1.9 Úprava fukncí pro zadávání fatur s přenesením daňové povinnosti DPH a zadání mezd.


11. června

Aktualizace programu verze 14.1.8 Úprava programu pro jednodušší zadávání dokladů s přenesením daňové povinnosti DPH.


17. dubna

Aktualizace programu verze 14.1.7 Změny programu: mzdová agenda - daňový bonus, zpracování DPH - sestavy, aktualizace zákonů.


24. února

Aktualizace programu verze 14.1.6 Změny programu: generování formuláře Výpis z evidence pro přenesení daňové povinnosti DPH, doplněny kontroly ve fakturách, změna ve mzdách v generování formuláře Potvrzení, aktualizace šifrovacího certifikátu pro el. podání na ČSSZ. Nové formuláře - Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z jiného důvodu, Faktura - režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a - § 92e.


10. února

Aktualizace programu verze 14.1.5 Úprava ve zpracování DPH - přenesení daňové povinnosti, drobné změny ve mzdách.


27. ledna

Aktualizace programu verze 14.1.4 Změny v modulu mezd, fakturace, nové formuláře pro ČSSZ.


13. ledna

Aktualizace programu verze 14.1.3 Změny v modulu mezd, aktualizace zákonů a formulářů.


6. ledna

Aktualizace programu verze 14.1.2 - změna seznamu typů plnění DPH pro přenesení daňové povinnosti, aktualizace funkcí pro zpracování DPH a pro přístup k datovým schránkám, další drobnější změny.


2011


20. září

Aktualizace programu verze 13.1.11 Změna programu - drobnější úpravy sestav a funkcí programu.


3. června

Aktualizace programu verze 13.1.10 Změna programu - úpravy v průvodci zpracováním DPH, doplnění funkce pro kontroly. Nové formuláře skupiny Katastrální úřad. Dále formuláře Vyúčtování odvodu z výroby elektřiny ze slunečního záření podle § 7g zákona č. 180/2005 Sb., Rozvaha (platná od 1.1.2011), Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2011), Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2011), Potvrzení o trvání pracovního poměru cizince, Doklad o výši měsíčního příjmu.


20. května

Aktualizace programu verze 13.1.9 Změna programu - do zpracování DPH doplněno generování formuláře výpisu z evidence o přenesení daňové povinnosti.


29. dubna

Aktualizace programu verze 13.1.8 Nové formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny. Dále formuláře Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely vz. 4, Žádost o sociální příplatek, Žádost o porodné. Změny dalších formulářů.


1. dubna

Aktualizace programu verze 13.1.7 Úprava programu pro změny DPH platné od 1.4.2011 (režim přenesení povinnosti dph § 92a - § 92e ZDPH), změny sestav, aktualizace zákonů.


25. února

Aktualizace programu verze 13.1.6 Aktualizace programu - funkce pro změnu znaménka korekce u výkazu Rozvaha. Nový formulář - Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 vz. 2. a změny dalších formulářů.


4. února

Aktualizace programu verze 13.1.4 Nové formuláře skupiny Zdravotní pojišťovny, které jsou jednotné pro všechny ZP a jejich naplňování z mezd. Jedná se o formuláře Přihláška a evidenční list pojištěnce, Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, Hromadné oznámení zaměstnavatele, Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele.


28. ledna

Aktualizace programu verze 13.1.3 Funkce na vytvoření nového vzoru formuláře Příloha k žádosti o nemocenské / ošetřovné. Drobné zmeny programu a sestav. Aktualizace knihovny pro elektronické podání na Portál zdravotních pojišťoven.


21. ledna

Aktualizace programu verze 13.1.2 Oprava funkce pro účtování úhrad, nové funkce ve mzdách, plnění formulářů, úpravy sestav, změna komunikačního rozhraní datových schránek.


2010


25. října

Aktualizace programu verze 12.1.9 Aktualizace programu verze 12.1.9 - úpravy v sestavách účetnictví pro daňovou evidenci, aktualizace seznamu fin. úřadů, aktualizace zákonů, nová verze editoru formulářů.


1. října

Aktualizace programu verze 12.1.8 Změna v modulu mezd - do výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku byl zrušen daňový bonus. Změna v sestavách v personalistice: Průměrný čistý měsíční výdělek a Potvrzení o zaměstnání - příloha.


30. července

Aktualizace programu verze 12.1.7 Nová funkce Zkopírovat záznam ve všech agendách pro rychlé vytvoření nového dokladu podle jiného již vytvořeného záznamu. Nová sestava záznamní povinnosti DPH. Podpora firmátu ISDOC pro elektronickou výměnu faktur.


9. července

Aktualizace programu verze 12.1.6 Změny v homebankingu.


11. května

Aktualizace programu verze 12.1.5 Změny v sestavách.


26. března

Aktualizace programu verze 12.1.4 Adresář - ověření DIČ v registru VIES nyní přímo zobrazí výsledek bez nutnosti zadávat DIČ na webové stránce. Ve mzdách doplněna podpora výpočtu daně podle §6 odst.4.


25. února

Aktualizace programu verze 12.1.3 Nové funkce adresáře pro vyhledání adresy v registru ARES a otevření registru VIES pro ověření DIČ. Nová agenda Poznámka umožňuje mít neustále na očích poznámky ke zpracovávané firmě. Nové přehledové sestavy agendy Tiskopisy. Ve mzdách doplněna podpora pro ZP Média. Doplněna sestava Průměrný čistý výdělek. Řada dalších menších změn.


4. února

Aktualizace programu verze 12.1.2 Zpracování DPH - nový formulář přiznání k DPH vz. 16 a souhrnné hlášení. Mzdy - výpočet zákonného pojištění, doplněna úprava základu pojistného, plnění tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech za závislé činnosti a z funkčních požitků vz. 18. Aktualizace knihovny pro el. podání na Portál zdravotních pojišťoven.


20. ledna

Uvolněna distribuční verze Stereo 2010 verze 12.1.1.


2009

26. října

Aktualizace programu verze 11.1.11 Legislativní změna mezd v poskytování náhrady mzdy nebo platu v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zákona č. 326/2009 Sb.


18. září

Aktualizace programu verze 11.1.10 Změna v modulu mezd - úprava kontrol nároku na slevu sociálního pojištění. Doplněna podpora datových schránek - odeslání tiskopisu do datové schránky. Aktualizace modulu pro elektronické podání na Portál zdravotních pojišťoven.


4. září

Aktualizace programu verze 11.1.9 Změna v modulu mezd - oprava zaokrouhlování ve výpočtu slevy sociálního pojištění v případě vyšší slevy než 25% vyměřovacího základu zaměstnance.


28. srpna

Aktualizace programu verze 11.1.8 Aktualizace programu - legislativní změny mezd pro slevy na sociálním pojištění od 1.8.2009, oprava


27. srpna

Aktualizace programu verze 11.1.7 Aktualizace programu - legislativní změny mezd pro slevy na sociálním pojištění od 1.8.2009


11. června

Aktualizace programu verze 11.1.6. Změny v programu - do aktualizace doplněna možnost změny protokolu z FTP na HTTP. Mzdy - doplněno generování statistických výkazů z mezd pro rok 2009, do Přílohy k žádosti o nemocenské se plní číslo legitimace neschopného. Do sestavy obálky doplněno zobrazení upřesňujících parametrů před tiskem. Aktualizace šifrovacího certifikátu ČSSZ.


5. května

Aktualizace programu verze 11.1.5 Změny v programu - úprava homebankingu, doplněny algoritmy výkazů pro rok 2009, změny ve mzdách, aktualizace zákonů, aktualizace formulářů.


13. března

Aktualizace programu verze 11.1.4 Doplněny nové funkce, sestavy a formuláře. Zobrazování on-line informaci a tipů z webu v okně programu. V adresáři firem doplněna možnost tisku obálek a adresních štítků z adres a osob v záložkách. Nové sestavy z adresáře, pohledávek a závazků, mezd. Desítky nových formulářů a změn v tiskopisech.


6. února

Aktualizace programu verze 11.1.3 Doplněno vytváření ELDP 2009 z mezd, doplněny parametry mezd, nové sestavy Rozvaha a Výsledovka po střediscích, výkonech, zakázkách. Oprava el. podání na ČSSZ, které na některých systémech nešlo odeslat.


2. února

Aktualizace programu verze 11.1.2. Doplněny parametry a sestavy mezd. Drobnější opravy programu.


15. ledna

Uvolněna distribuční verze Stereo 2009 verze 11.1.1.

Zpět na předcházející stránku