Časté dotazy


Úhrada faktury s poštovným přes pokladnu


Dotaz:
Jakým způsobem účtovat poštovné přes pokladnu u faktury, která je zaplacená složenkou a chci zaúčtovat i poštovné.

Řešení:
1. V pokladním dokladu v záložce seznam vytvořte nový záznam. Nezadávejte údaje Uhrazovaný doklad, Variabilní symbol, informace o DPH ani částku, ostatní údaje vyplňte, ve způsobu účtování nastavte S - účtování z položek.
2. Otevřete položky souhrnného dokladu a poté otevřete detail položky. Vytvořte nový záznam a přes údaj Uhrazovaný doklad nebo variabilní symbol si vyberte záznam v pohledávkách a závazcích, který chcete uhrazovat a přeneste údaje. Zadejte způsob účtování na A - Automaticky.
3. Vytvořte další položku souhrnného dokladu, kde uveďte všechny informace o poštovném a zadejte způsob účtování na A - Automaticky.

Zpět na seznam řešení