Časté dotazy


Co nastavit, aby bylo možné spustit program pod uživatelem - User, Power user?


Dotaz:
Lze Stereo - ekonomický software provozovat na Windows NT, 2000, XP pod uživatelským účtem ze skupiny Users, PowerUsers?

Řešení:
Stereo - ekonomický software lze provozovat na Windows NT, 2000, XP pod uživatelským účtem ze skupiny Users, PowerUsers po tomto nastavení:
1. Přihlašte se do Windows jako administrátor a nainstalujte program Stereo - ekonomický software.
2. Nastavte v Registrech pro klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland\Database Engine Úplné řízení pro skupinu Users, resp. PowerUsers.
Nastavení můžete provést:
- menu Start
- spustit regedt32.exe
- označit klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland\Database Engine.
- menu Zabezpečení | Oprávnění
3. Nastavte v Průzkumníkovi pro adresář C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE všechna oprávnění kromě Úplné řízení (Měnit, Číst a spouštět, Zobrazovat obsah složky, Číst, Zapisovat)
pro skupinu Users, resp. PowerUsers.
Nastavení můžete provést:
- menu Start | Příslušenství | Průzkumník
- označit adresář C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE
- pravým tlačítkem myši klepněte na BDE a zvolte si nabídku Vlastnosti
- v záložce Zabezpečení nastavte všechna práva pro skupinu Users, resp. PowerUsers.
Stejná oprávnění nastavte i pro složku, ve které máte nainstalovaný program (pravděpodobně C:\Stereo200x vx1).
Pokud používáte Windows XP a dialog Vlastní nastavení této složky neobsahuje záložku Zabezpečení, zrušte nejprve v dialogu Nástroje | Možnosti složky | záložka Zobrazení volbu Použít zjednodušené sdílení souborů
4. Přihlaste se jako uživatel ze skupiny Users, resp. PowerUsers. Nyní můžete spustit program Stereo - ekonomický software.


Zpět na seznam řešení