Časté dotazy


Hromadné oznámení zaměstnavatele - sestava se zobrazí prázdná


Dotaz:
Sestava Hromadné oznámení zaměstnavatele (Mzdy / Personalistika / Tiskopisy) se zobrazuje prázdná, i když mám vyplněné správně údaje o zaměstnanci a správně zadané období.

Řešení:
Je nutné před vytvářením této sestavy provést v personální kartě u zaměstnanců, kterým se tato sestava bude vytvářet následující:
1. Otevřete si personální kartu.
2. V záložce Doplňující informace vyplňte údaje Datum změny a Kód změny.

Do sestavy poté budou vstupovat pouze ti zaměstnanci, u kterých jsou vyplněné oba údaje

Zpět na seznam řešení