Časté dotazy


Práce s výrobky (Montážní listy)


Dotaz:
Jakým způsobem pracovat v programu s výrobky.

Řešení:
V programu Stereo můžete s výrobky pracovat dvojím způsobem:
a) Neevidují se výrobky v ceníku, v ceníku jsou evidovány pouze jednotlivé položky, ze kterých se výrobek skládá. V tomto případě postupujte takto:
1. Přes skladovou výdejku proveďte výdej těchto položek ze skladu.
2. Vytvořenou výdejku si poté uložte jako vzor (Ctrl + Alt + C, nebo menu Nástroje / Vzory) např. Výrobek A.
Když potom budete chtít vytvořit další výdejku, otevřete si nabídku uložených vzorů (Ctrl + Alt + V, nebo nabídka Nástroje / Vzory) a použijete jeden z nich.

b) Evidují se výrobky, které se skládají z položek materiálu.
V tomto případě postupujete stejně jako u prvního způsobu, ale po vytvoření výdejky je ještě nutné naskladnit vzniklý výrobek. Toto naskladnění provedete pomocí skladové příjemky. Výrobek pak při prodeji vyfakturujete a z faktury se může automaticky vytvořit výdejka.

Zpět na seznam řešení