Časté dotazy


Úhrada více faktur jedním pokladním dokladem


Dotaz:
V pokladně lze u jednoho dokladu zadat úhradu pouze jednoho dokladu pohledávek z pohledávek a závazků. Jak lze zadat úhradu více pohledávek nebo závazků provedenou jednou platbou?

Řešení:
1. V pokladním dokladu v záložce seznam vytvořte nový záznam. Nezadávejte údaje Uhrazovaný doklad, Variabilní symbol, informace o DPH ani částku, ostatní údaje vyplňte. Pokud budete chtít účtovat každou úhradu samostatně, tak ve způsobu účtování nastavte S - účtování z položek. Pokud chcete doklad účtovat pouze jedním záznamem na celkovou částku, tak použijte způsob účtování A - Automaticky. Uložte hlavičku pokladního dokladu.
2. Otevřete položky souhrnného dokladu a poté otevřete detail položky. Vytvořte nový záznam a přes údaj Uhrazovaný doklad nebo variabilní symbol si vyberte záznam v pohledávkách a závazcích, který chcete uhrazovat. Pokud jste v hlavičce nastavil způsob účtování na S, tak je potřeba zadat v položce způsob účtování na A - Automaticky, pokud je v hlavičce nastavený způsob účtování na A, tak jej v položce ponechte nevyplněný. Poté položku uložte.

Bod 2 opakujte tolikrát, kolik záznamů pohledávek/ závazků jím uhrazujete.

Zpět na seznam řešení