Časté dotazy


Výkazy ve zjednodušeném rozsahu


Dotaz:
Nemohu najít v programu rozvahu a výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu.

Řešení:
1. V seznamu formulářů si vyberte formulář Rozvaha / Výkaz zisku a ztráty.
2. Ve formuláři je možné přes nabídku - V plném rozsahu nastavit, zda se bude tisknout v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu. Výkazy se liší pouze tiskovým výstupem.
3. Formulář vytiskněte.

Zpět na seznam řešení