Časté dotazy


Algoritmy výkazů - hlášení, že účet není zadán v účtovém rozvrhu


Dotaz:
Při přepočtení všech výkazů program hlásí, že některé účty neexistují v účtovém rozvrhu.

Řešení:
Toto může být způsobeno několika příčinami:
1) Zkontrolujte, zda máte doplněný účtový rozvrh o doporučené účty do zpracovávaného období. Pokud ne, vyberte nabídku účetnictví/seznamy/účtový rozvrh, stiskněte klávesu F10 a doplňte účty pro zpracovávané období.
2) Zkontrolujte, zda máte doplněné algoritmy výkazů pro zpracovávané období. Pokud ne, vyberte nabídku účetnictví/seznamy/algoritmy výkazů, stiskněte klávesu F10 a algoritmy doplňte.
3) Při použití funkce F10 / Přepočet všech výkazů program hlásí neexistující účty v algoritmech, které jsou v programu obsaženy (např. algoritmy z minulého roku). Těmto starším algoritmům již není přizpůsobený účtový rozvrh z minulého období - účty by se do rozvrhu musely znovu doplnit. To je však zbytečné. Hlášení ohledně chybějících účtů v účtovém rozvrhu ignorujte - jedná se o algoritmy ze starších let, které nesouvisí s aktuálním obdobím.

Zpět na seznam řešení