Časté dotazy


Plnění formulářů pro roční vyúčtování daní ze závislé činnosti z mezd


Dotaz:
Které formuláře se dají plnit údaji ze zpracovaných mezd a jak je vytvořit, aby se tyto údaje převzaly?

Řešení:
V programu je možné údaji z mezd předvyplnit tyto formuláře:
1. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění.... - přes nabídku Soubor / Sestavy - Mzdy - Měsíční mzdy - Roční zúčtování záloh - Potvrzení o příjmech - Naplnění tiskopisu. Zobrazí se všichni zaměstnanci, zvolí se postupně jeden po druhém a vytvoří se formulář přes volbu Vytvořit.

2. Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkční požitků.... - přes nabídku Soubor / Sestavy - Mzdy - Měsíční mzdy - Roční zúčtování záloh - Výpočet daně - Naplnění tiskopisu. Zobrazí se všichni zaměstnanci, zvolí se postupně jeden po druhém a vytvoří se formulář přes volbu Vytvořit.

Od vezrze Stereo 2014 je možné plnit i formuláře Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně. Návod na jeji naplnění je zde v bodě 1.

Zpět na seznam řešení