Časté dotazy


Instalace a provoz na terminálovém serveru


Dotaz:
Jak nainstalovat Stereo 201X na terminálový server´?

Řešení:
Stereo můžete provozovat v režimu terminálového provozu s jedinou instalací programu umístěnou na server. Podmínkou je Windows Server 2003 nebo novější.

Postup instalace pro provoz programu na serveru. Posup je popsán pro verzi Stereo 2010. Pro novější verze programu je postup stejný, pouze ten adresář bude označený aktuálním rokem:
1) Podmínkou je instalovaný Windows Server 2003 nebo novější. Následující body provádějte na tomto serveru.

2) Nainstalujte program Stereo na počítač s Windows Server 2003 nebo novějším. V názvu adresáře nepoužívejte mezery a diakritická znaménka - např. adresář nazvěte - Stereo2010.

3) Vytvořte složky (adresáře) pro data jednotlivých uživatelů - pro každého uživatele samostatnou složku. Názvy složek nesmí obsahovat mezery ani diakritická znaménka (háčky, čárky). Např. - Stereo2010/DataUzivatelu/Novak nebo Stereo2010/DataUzivatelu/Snaselova. Nastavte pro uživatele úplná práva přístupu k těmto složkám.

4) Nastavte pro uživatele úplná práva přístupu ke složce BDE (C:\Program Files\Common Files\Borland Shared)

5) Zkopírujte do všech složek pro data uživatelů (Stereo2010/DataUzivatelu/Novak nebo Stereo2010/DataUzivatelu/Snaselova) složky DataPrg, Sestavy a Forms včetně jejich obsahu z Stereo2010.

6) Vytvořte složku pro sdílená data. Např Stereo2010/DataSdilena. Nastavte ji jako sdílenou s úplnými právy přístupu pro uživatele.

7) Spusťte program Stereo - ekonomický software, použijte volbu Ostatní / Nastavení programu. V záložce Licence zadejte licenční údaje (pro síťovou verzi). V záložce Sdílení dat zadejte nebo vyberte cestu ke sdílené složce, včetně síťového jména serveru - při výběru cesty pomocí tlačítka Procházet přes Místa v síti. Např.: \\Server2003\DataSdilena. Po dotazu potvrďte, že chcete naplnit data programu do této složky.

8) Založte zpracovávané firmy jednou z těchto možností:
a) Přes nabídku Soubor/Firmy/Nová
b) Pokud máte zálohu dat, tak přes nabídku Ostatní/Obnova dat
c) Pokud jste terminálovou instalaci používali předcházející rok, tak firmy importujte přes nabídku Soubor/Import - Stereo 2011 - ekonomický software 13.x.x. Zde vyberte sdílenou složku loňské verze (např.: \\Server2003\DataSdilena).

9) Zaveďte do programu přístupová práva pro jednotlivé uživatele a nastavte heslo uživatele Správce, čímž přístupová práva aktivujete.

10) Ukončete program.

11) Připravte dávkové soubory pro spouštění programu jednotlivými uživateli tak, že jako parametr příkazového řádku zadáte cestu ke složce s daty uživatele. Např.: StereoNovak.bat s obsahem C:\Stereo2010\Stereo2010.exe "C:\Stereo2010\DataUzivatelu\Novak"

12) Bod 11 proveďte pro každého uživatele. Přihlaste se na Windows Server 2003 pomocí vzdálené plochy jako uživatel a spusťte Stereo pomocí dávky uživatele, např. StereoNovak.bat. V programu Stereo se přihlaste jako správce a nastavte v Nastavení programu cestu ke sdíleným datům. Pak se přihlaste ve Stereu jako konkrétní uživatel (např. Novák) a připojte se k datům sdílených firem pomocí volby Soubor / Firmy, tlačítko Nová - volba Připojit se ke sdíleným datům.

Standardní obnovu dat ze zálohy nelze v tomto terminálovém režimu použít. Je potřeba zálohu řešit zálohováním dat serveru jiným způsobem. Nebo zálohovat standardně s tím že v případě obnovy je potřeba soubory zálohy rozbalit a ručně nakopírovat do správného adresáře s daty.

Příklad struktury složek na serveru, kde je program umístěný:Zpět na seznam řešení