Časté dotazy


Rozdíl mezi celkovým součtem Aktiv a Pasiv v Rozvaze


Dotaz:
Jak najít rozdíl mezi aktivy a pasivy v rozvaze?
V sestavách Účetní deník/ Kontroly je sestava Kontrola formální správnosti zaúčtování. Pokud je v ní rozdíl, čím to může být způsobeno?

Řešení:
1) Chybným nastavením počátečních stavů účtů
- Zkontrolovat počáteční rozvahu oproti konečné rozvaze z předchozího roku.

2) Zaúčtováním s nevyplněným účtem
- Setřídit deník podle MD a podívat se na začátek jestli tam není prázdný účet MD, totéž provést pro účet Dal.

3) Zaúčtováním s dřívějším obdobím
- Setřídit deník podle data a zkontrolovat, že neobsahuje datum účtování z minulého období (novější období než uzavíraný rok, tam může být).

4) Účtováním na neexistující účet nebo na syntetický účet, pokud má účet analytiky.
- Spustit údržbu dat s kontrolami a prověřit že není účtováno na neexistující účet nebo na účet bez analytiky u účtů, které mají AU.

5) Nepřeúčtovaný hospodářský výsledek (účet 431) z dřívějších období. Účet 431 nemá nulový zůstatek k 31.12.
- Přeúčtovat tento zůstatek na účet Nerozdělený zisk minulých let (účet 428) pokud se jedná o zisk nebo Neuhrazená ztráta minulých let (účet 429) pokud se jedná o ztrátu.

6) Místo účtu 411 - Základní kapitál je použitý účet 491 - Účet individuálního podnikatele
- Je potřeba provést úpravu v algoritmech výkazů (Účetnictví - Seznamy - Algoritmy výkazů). Řádek s označením RP5 (do 31.12.2007) nebo RP8 (od 31.12.2007) číslo řádku 650. Uvedení vzorec u411{+u491} upravit takto: {u411+}u491

7) Pro účtování používáte některý z uvedených syntetických účtů (případě jejich analytik): 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 110, 120, 130, 150, 190, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 290, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 410, 420, 430, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 640, 660, 680, 690.
- V ve vzorcích pro výpočet se s těmito účty nepočítá a je tedy potřeba buď přeúčtovat na jiný účet např. pokud použijte účet 540, tak provést přeúčtování na účet 541. Přeúčtování provedete přes funkci F10 - Globální přeúčtování v účtovém rozvrhu (Účetnictví - Seznamy - účtový rozvrh). Nebo upravit konkrétní řádek(y) v algoritmech výkazů, kde se provede do sloupce Vzorec doplnění toho konkrétního účtu. Informace o způsobu zápisu algoritmů naleznete v nápovědě (Nápověda - Obsah a rejstřík - Agendy programu - účetní evidence - účetnictví - Přehledy a výkazy - Algoritmy výkazů).

8) Zkontrolujte, zda máte v účtovém rozvrhu správně nastaveny aktivní, pasivní a rozvahové účty (nabídka Účetnictví/Seznamy/Účtový rozvrh).

Zpět na seznam řešení