Časté dotazy


Úhrada pohledávky nebo závazku v jiné měně než je měna pokladního dokladu


Dotaz:
Jakým způsobem zadat provést hotovostní úhradu faktury v jiné měně než je měna pokladního dokladu, aby se mi poté tato faktura v pohledávkách a závazcích tvářila jako uhrazená?

Řešení:
Provést úhradu závazku nebo pohledávky v jiné měně než je vedený pokladní doklad není možné. V tomto případě je potřeba pro úhradu použít ještě interní doklad, kterým se provede úhrada toho záznamu v té jiné měně. Uvedu tento postup na příkladu:
1. Přijatá faktura vystavená na 100 EUR, přepočtená kurzem 26 na 2600 Kč.
2. Pokladním dokladem, který je vedeny v Kč, provede úhrada této faktury v Kč.
3. Interním dokladem provedete úhradu této faktury na 100 EUR. Tento doklad nesmí být zaúčtovaný v deníku, způsob účtování bude nastaven na N. V částce v Kč je nutné vypočtenou částku přepsat na 0.

Zpět na seznam řešení