Časté dotazy


Jak na elektronické podání formulářů přes Portál veřejné správy?


Dotaz:
Chtěl bych elektronicky podávat formuláře na ČSSZ. Co je třeba provést pro zprovoznění?

Řešení:
Pro zprovoznění elektronického podání formulářů na Portál veřejné správy (PVS) je třeba splnit tyto podmínky:

1. Mít nainstalovaný kvalifikovaný certifikát
Pro elektronické podání je nutné mít nainstalovaný kvalifikovaný certifikát. Získání a instalace certifikátu je popsaná v častém dotazu č. 311 v bodech 1 až 4.

2. Být registrovaný na PVS
Na PVS je nutné se zaregistrovat. Postupujte podle pokynů uvedených na PVS. Na PVS je možné se přihlašovat dvěma způsoby - identifikátorem a heslem nebo přímo kvalifikovaným certifikátem. Tato nastavení můžete upravit po přihlášení na PVS. Dále je třeba znát variabilní symbol, který vám byl přidělen a nastavit příslušné služby na PVS.

3. Pokud chcete podávat formuláře na ČSSZ, mít zaregistrovaný certifikát na ČSSZ
Je potřeba kontaktovat vaši pobočku ČSSZ se žádostí o zaregistrování vašeho certifikátu. Podrobnosti najdete na internetových stránkách ČSSZ.

4. Nastavit v programu Stereo - ekonomický software způsob přihlášení na PVS
V nabídce Ostatní/Nastavení firmy/Tiskopisy vyplňte údaje Uživ. ID a heslo, pokud používáte přihlášení identifikátorem a podáváte formuláře za více než jednoho klienta. Pokud podáváte formuláře pouze za jednu organizaci (klienta), stačí nastavit údaje ve formuláři v dialogu elektronického podání (v nabídce Funkce/Elektronické podání).
Elektronické podání - Nastavení

V případě přihlášení pomocí certifikátu zde stačí přepnout na volbu Použít certifikát. Vlastní odeslání formuláře na portál provedete v záložce Podání klepnutím na tlačítko Podepsat a odeslat.

Zpět na předcházející stránku