Časté dotazy


Nepeněžní plnění


Dotaz:
Jak zadat do měsíční mzdy nepeněžní plnění (např. 1% pořizovací ceny firemního automobilu poskytnutého zaměstnanci pro soukromé účely nebo nadlimitní cestovní náhrady) ?

Řešení:
V některých případech (např. 1% pořizovací ceny firemního automobilu poskytnutého zaměstnanci pro soukromé účely nebo nadlimitní cestovní náhrady) je nutné zvýšit základ pojistného a základ daně. Tyto informace vyplníte do sloupce Nepeněžní plnění (popis) zde uvedete o jaké nepeněžní plnění se jedná a částku vyplníte do sloupce Nepeněžní plnění. Tyto sloupce se nachází v měsíční mzdě - záložka Pojistné.

Zpět na seznam řešení