Časté dotazy


Platby záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ - nedaňový výdaj


Dotaz:
Jak se v programu projeví změna v zákoně o daních z příjmů, kde od 1.1.2008 jsou platby na sociální a zdravotní pojištění OSVČ nedaňový výdaj.

Řešení:
V druzích účtování (Účetnictví - Seznamy - Druhy účtování) jsou doplněné nové druhy pro zdravotní a sociální pojištění podnikatele - nedaňové (ZPPN a SPPN), které je nyní potřeba používat pro účtování plateb na zdravotní a sociální pojištění.
Na základně těchto nových druhů se tyto operace účtují na sloupec 28 v peněžním deníku.

Zpět na seznam řešení