Časté dotazy


Vypnutí nabízení automatické aktualizace programu


Dotaz:
Je možné provést vypnutí automatického zjišťování aktualizace programu?

Řešení:
1. Otevřete si nabídku Ostatní - Aktualizace
2. Zatrhněte údaj Zobrazit rozšířené možnosti aktualizace a stiskněte tlačítko Další
3. Nastavte údaj Interval automatické aktualizace na hodnotu 0. Tím nebude program zjišťovat nové aktualizace. Pokud je zde nastavena hodnota různá od 0, tak tato hodnota představuje počet dní, za jaké bude program zjišťovat nové aktualizace. Např. Hodnota 1 provádí zjišťování aktualizací každý den při prvním spuštění programu.

Zpět na seznam řešení