Časté dotazy


Kontrola duplicity variabilního symbolu u přijatých a vydaných faktur


Dotaz:
Je možné nějakým způsobem nastavit program tak, aby upozorňoval na duplicitu variabilního symbolu při zadávání přijatých nebo vydaných faktur?

Řešení:
V programu je možné zapnout kontrolu na duplicitu variabilních symbolů. Tato možnost se nachází v nabídce Ostatní / Nastavení firmy - Prodej. Zde je volba Kontrolovat duplicitu var. s., kterou stačí zatrhnout. Pokud je kontrola nastavena, tak se po zapsání faktury se stejným variabilním symbolem zobrazí upozornění při ukládání.

Zpět na seznam řešení