Časté dotazy


Náhrady za nemoc


Dotaz:
Postup zpracování náhrady za nemoc od 1.1.2009

Řešení:
1. Vytvoříte zaměstnanci měsíční mzdu, jako kdyby odpracoval celý měsíc
2. Použijte funkci F10 - Vytvořit náhradu za nemoc. Zobrazí se hlášení, zda se chcete přepnout do záložky Nepřítomnost. Stiskněte tlačítko Ano.
3. Otevře se záložka Detail v záložce Nepřítomnost. Zde zadejte údaje o nepřítomnosti.
4. Po uložení nepřítomnosti dojde k aktualizaci počtu odpracovaných dnů a dojde k přepočtu celé mzdy.

Uvádíme čtyři vzorové příklady zadání a výpočtu nepřítomnosti, které mohou nastat:
a) Zaměstnanec je nemocný od 6.1.2009 a nemoc mu pokračuje dále do dalšího měsíce. V lednu tedy za první tři pracovní dny (6.1., 7.1. a 8.1.) mu nenáleží žádná náhrada za nemoc, za dalších 7 pracovních dnů (9.1., 12.1., 13.1., 14.1., 15.1., 16.1. a 19.1.) mu náleží 60% z 90% průměrného výdělku. Od 15 kalendářního dne trvání nemoci (tedy od 20.1.) je již náhrada vyplácena správou sociálního zabezpečení.

Stažení STEREA 2009

b) Zaměstnanec je nemocný od 26.1.2009 a nemoc mu pokračuje do dalšího měsíce. V lednu tedy za první tři pracovní dny (26.1., 27.1. a 28.1.) mu nenáleží žádná náhrada za nemoc, za další 2 pracovní dny v lednu (29.1. a 30.1.) mu náleží 60% z 90% průměrného výdělku.

Stažení STEREA 2009

c) Zaměstnanec je nemocný od 3.1.2009 do 22.1.2009. Za první tři pracovní dny (5.1., 6.1. a 7.1.) mu nenáleží žádná náhrada za nemoc, za dalších 7 pracovních dnů (8.1., 9.1., 12.1., 13.1., 14.1., 15.1. a 16.1.) mu náleží 60% z 90% průměrného výdělku. Od 15 kalendářního dne trvání nemoci (tedy od 17.1.) je již náhrada vyplácena správou sociálního zabezpečení.

Stažení STEREA 2009

d) Zaměstnanec je nemocný od 3.1.2009 do 13.1.2009. Za první tři pracovní dny (5.1., 6.1. a 7.1) mu nenáleží žádná náhrada za nemoc, za další 4 pracovní dny (8.1., 9.1., 12.1. a 13.1.) mu náleží 60% z 90% průměrného výdělku.

Stažení STEREA 2009

Zpět na seznam řešení