Časté dotazy


Výpočet DPH z celkové částky


Dotaz:
Jakým způsobem program provádí výpočet DPH, pokud je znám základ daně a pokud je známá celková částka?

Řešení:
Způsob výpočtu DPH se podle zákona o DPH (§ 51), provádí dvojím způsobem, podle toho, co je známé:
1) Známe základ daně, procentuální hodnotu DPH a potřebujeme vypočítat
výši DPH a celkovou cenu. V tomto případě se výpočet provádí takto:
Uvedu na příkladu:
Základ daně 100 000 Kč
Sazba daně je 19%
Výše DPH se vypočte 100 000 * 0,19 = 19 000 Kč. Celková částka je poté součet základu a DPH, tedy 100 000 + 19 000 = 119 000 Kč.

2) Známe procentuální hodnotu DPH, celkovou cenu a potřebujeme vypočítat základ daně a výši DPH. V tomto případě se výpočet provádí takto:
Opět uvedu příklad:
Celková částka 119 000 Kč.
Sazba daně je 19%
Pro výpočet základu a DPH je potřeba si vypočítat koeficient 19/119 (pro 9 % sazbu DPH je koeficient 9/109)
19/119 = 0,1597 zaokrouhleno na 4 desetinná místa. Tímto koeficientem vynásobíme celkovou částku a dostaneme DPH. Rozdíl od celkové částky je základ daně.
119 000 * 0,1597 = 19 004,30 je tedy DPH a základ je 119 000 - 19 004,30 = 99 995,70

Oba způsoby výpočtu jsou správné a je potřeba vždy použít ten, podle toho, co je známé a co je potřeba vypočítat.

POZN: Pro aktuální sazby je postup stejný, pouze koeficient se vypočítá u základní sazby 21/121 a u snížené 15/115.

Zpět na seznam řešení