Časté dotazy


Mimořádné účetní odpisy


Dotaz:
Jak v programu nastavit generování mimořádných účetních odpisů dle zákona o dani z příjmů § 30a?

Řešení:
Dle §30a zákona o dani z příjmu je možné:
(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.
(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Program tuto situaci neumí vygenerovat automaticky. Pokud tohoto chcete využít, tak proveďte následující:
1. Vytvořte kartu majetku.
2. Buď si odpisy vytvořte ručně a nebo si je nechejte vygenerovat a poté je ručně doupravte.

Zpět na seznam řešení