Časté dotazy


Používání datové schránky


Dotaz:
Informace o připravovaných datových schránkách

Řešení:
Podpora datových schránek v programu Stereo - ekonomický software

Ve Stereu můžete od verze 11.1.10. posílat formuláře do datových schránek organizací státní správy. Pokud jste se s problematikou datových schránek dosud neseznámili, najdete v tomto článku níže odkazy na dostupné informace.

V případě, že už datovou schránku máte zřízenou, můžete přímo ze Sterea odesílat formuláře přes datové schránky podobně jako je odesíláte e-mailem. Před tím je však potřeba splnit určité podmínky. Nejprve musíte mít aktivní datovou schránku (pro ostrý provoz nebo testovací schránku) a nainstalované další potřebné komponenty pro provoz - podrobný postup najdete v článku Zprovoznění přístupu k datovým schránkám ve Stereu.

Jestliže máte tyto kroky za sebou, pak v programu pro odeslání do datové schránky použijete volbu Odeslat ve formuláři stejně, jako pro odeslání e-mailem. Otevře se dialog pro vytvoření e-mailu nebo zprávy do datové schránky. Po zvolení Zprávu do datové schránky se otevře dialog pro odeslání zprávy do datové schránky, kde vyhledáte datovou schránku příjemce a zprávu odešlete.

Před tím však musíte zadat přihlašovací informace k datové schránce v dialogu, který se otevře, nebo si je můžete natrvalo uložit v nastavení firmy. V programu Stereo 2010 vyberte nabídku Ostatní/Nastavení firmy. V základních údajích vyplňte Uživatelské jméno (ID osoby), heslo a ID datové schránky podle údajů, které vám byly zaslány od zřizovatele datových schránek.

Prohlížení přijatých zpráv můžete také provádět přímo v programu. S datovými zprávami zde můžete pracovat podobně jako v internetové aplikaci datových schránek. Je to podobné jako práce s e-maily. Datovou schránku ve Stereo 2010 otevřete volbou Kancelář - Datová schránka .

Pokud při práci s datovými schránkami narazíte na problém, který nevyřešíte sami, obraťte se na technickou podporu. Rádi vám v rámci možností pomůžeme a samozřejmě uvítáme vaše náměty na vylepšení práce s datovými schránkami.

Obecné informace k datovým schránkám

1.7.2009 vstoupil v platnost zákon o informačním systému veřejné správy, který zavádí mimo jiné systém datových schránek pro komunikaci s orgány státní správy. Podrobnosti o tom, co jsou datové schránky a jak pomocí nich bude možné komunikovat s úřady, najdete na informačním webu veřejné správy www.datoveschranky.info.

Zde jen ve stručnosti nejdůležitější informace:

  • Datová schránka je elektronické úložiště, pomocí kterého bude možné posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci, od 1.1.2010 posílat a přijímat faktury a podobné dokumenty také mezi právnickými a fyzickými osobami, od 1.7.2010 pak i ostatní dokumenty mezi právnickými a fyzickými osobami.

  • Tento způsob nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

  • Datové schránky automatický zřídí Ministerstvo vnitra orgánům veřejné moci a všem právnickým osobám, fyzickým osobám je bude zřizovat na základě žádosti.

  • Zřízení a používání datových schránek bude pro právnické a fyzické osoby zdarma při komunikaci se státní správou.

  • Datové schránky fungují od 1.7.2009 s tím, že první tři měsíce je přechodné období, ve kterém si můžete sami určit termín, od kterého začnete datovou schránku používat.Další informace z jiných zdrojů najdete např. zde:
Článek na serveru Lupa Vliv novely na start datových schránek
Článek na serveru Lupa Stalo se: datové schránky mají své demo
Článek na serveru Lupa Elektronická revoluce spisů v úřadech a soudech
Článek na serveru Lupa Datové schránky 2.0
Články Jiřího Peterky na téma datových schránek
Seriál kvalitních článků o elektronickém podpisu a datových schránkách na serveru Lupa.cz

Zpět na seznam řešení