Časté dotazy


Chyba 1046 při pokusu o odeslání formuláře na ČSSZ


Dotaz:
Program hlásí při pokusu o odeslání chybu 1046 - chyba při autorizaci. Jak postupovat při řešení tohoto problému?

Řešení:
Přesně chybové hlášení zní: Chyba: 1046 Chyba při autorizaci. Identifikační údaje nebyly akceptovány. Zkontrolujte a nastavte identifikační údaje podle registrace na ČSSZ.

Příčiny tohoto problému můžou být tři:
1) Máte chybně vyplněné přihlašovací údaje. Zkontrolujte znovu identifikátor a heslo, zadejte v záložce Nastavení v dialogu elektronického podání údaje znovu přesně tak, jak vám byly zaslány. Před opětovným zadáváním zkontrolujte, zda nemáte zapnutou klávesu Caps Lock, a že máte zapnutou numerickou klávesnici. Případně si heslo napište mimo program v textovém editoru, abyste viděli zapisované znaky a do údaje Heslo přeneste přes schránku. Pokud si nejste jisti správností zadávaných údajů, je možné vygenerovat nové přihlašovací údaje na PVS (Portál veřejné správy).

2) Nemáte zaregistrované služby pro podávání formuláře na PVS. Zkontrolujte, zda máte přihlášené služby:
a) pro Evidenční list důchodového pojištění službu Důchodové pojištění
b) pro Přihlášku a odhlášku Nemocenského pojištění
c) pro Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ službu OSVČ

3) Chybně vyplněný variabilní symbol v nastavení elektronického podání (zkontrolujte, zda je správně číslo, nebo zda nemáte navíc v čísle mezery nebo jiné znaky).
var_symbol_podani.png, 73kB

Zda máte správné přihlašovací údaje můžete ověřit na webu Bezpečného podání, kde se zkuste přihlásit. Na těchto stránkách je možné získat i další informace ohledně elektronického podání.

Poznámka: Je nepravděpodobné, že je problém v programu FORM studio. Denně z programu provádí elektronické podání na ČSSZ přes PVS desítky uživatelů. Zatím všechny problémy, se kterými jsme se na technické podpoře setkali, vyplývaly z výše uvedených příčin. V jednom případě se jednalo problém v profilu uživatele na PVS, který řešil pracovník PVS novým vytvořením profilu uživatele.
Další informace o elektronickém podání najdete v častém dotazu č. 313.

Zpět na předcházející stránku