Časté dotazy


Změna sazby DPH u ceníkových položek


Dotaz:
Jak provést změnu sazby DPH u všech skladových položek ze 14% na 15% a z 20 na 21?

Řešení:
Postupujte takto:
1. Označte (klávesou F8) si všechny skladové položky u kterých máte nastavenou sníženou sazbu DPH 14%.
2. Stiskněte klávesu F10 a použijte funkci Změna sazby DPH.
3. Zadejte novou sazbu 15%

U položek v základní sazbě postupujte stejně.

Zpět na seznam řešení