Časté dotazy


PDF soubory, elektronické podání - výčet všech možností


Dotaz:
Jaké jsou možnosti elektronického podání v programu?

Řešení:
Elektronické podání formuláře ve formátu XML

Pozor! Pro elektronické podání nepoužívejte volbu Soubor/Export ve formuláři. Soubor se ukládá sice jako typ XML, ale jiné struktury, než je požadováno.
Pokud chcete elektronicky podat daňové formuláře na finanční úřad nebo do datové schránky, je třeba je podat ve formátu XML, který má určenou strukturu - více najdete v pokynu č. D-331.

1) Chcete podat formulář přes aplikaci EPO (je třeba mít podpisový certifikát) - vyberte volbu Funkce/Elektronické podání/Podepsat a odeslat
2) Chcete formulář podat d o datové schránky (není třeba podpisového certifikátu) - vyberte volbu Funkce/Elektronické podání a dále klepněte na tlačítko Funkce/Odeslat do datové schránky
3) Chcete vyexportovat soubor XML a ten odeslat e-mailem klientovi, který již provede podání ve vlastní režii (buď odesláním do datové schránky nebo načtením na portále daňové správy - vyberte volbu Funkce/Elektronické podání/Uložit do souboru. Soubor XML uložte na disk a potom odešlete jako přílohu e-mailu.

Odeslání, uložení a podání formuláře v PDF

1) Chcete formulář uložit jako PDF - vyberte volbu Soubor/Export/-přepněte z XML na PDF nebo Soubor/Náhled/Uložit jako
2) Chcete formulář odeslat e-mailem jako PDF - vyberte volbu Soubor/Odeslat/E-mailem
3) Chcete formulář v PDF odeslat do datové schránky - vyberte volbu Soubor/Odeslat/Do datové schránky

Pokud chcete podepsat certifikátem (elektronickým podpisem) PDF soubory, které podáváte do datové schránky, ukládáte nebo odesíláte e-mailem, vyberte volbu Soubor/Tisk a nastavte možnost Elektronicky podepsat PDF. Pro uložení této možnosti je třeba následně klepnout na tlačítko Náhled. Potom se budou všechny PDF formuláře z programu generovat včetně elektronického podpisu.

Zpět na seznam řešení