Časté dotazy


Doporučený postup při zpracovávání účetnictví na přelomu roku


Dotaz:
Je potřeba udělat datovou uzávěrku, aby bylo možné již pracovávat doklady pro nový rok? Kdy provést přechod na novou verzi?

Řešení:
Pro práci na přelomu roku a přechod na novou verzi doporučujeme následující:

1. Změna číslování dokladů na přelomu roku:

a) Otevřete dokladové řady přes nabídku Ostatní / Seznamy / Dokladové řady
b) U jednotlivých dokladových řad, které jste používali v loňském roce, si nastavte údaj příští číslo pro nový rok. Např. pro pokladnu se používala dokladová řada s označením h a příštím číslem 110001. V průběhu pořizování dokladů v loňském roce se příští číslo povyšovalo a nyní je nastaveno např. na 110555. Stačí tedy toto označení příštího čísla přepsat např. na 120001, aby bylo možné doklady v novém roce zase začít číslovat od 1. Zavede se však předčíslí 12. Poté když provedete vytvoření nového dokladu např. v pokladně, tak se automaticky označí h120001. Pokud budete potřebovat v pokladně zadat ještě doklad loňského roku, tak po vytvoření dokladu stačí jen hodnotu v údaji doklad přepsat na h110556 (další číslo v řadě, které následuje po posledním použitém ve starém roce). Tyto změny v dokladových řadách proveďte stejným způsobem i pro další agendy, které používáte (bankovní výpisy, interní doklady, přijaté faktury, vydané faktury atd.).
c) Pokud používáte zpracovávané období pro kontrolu dat, je potřeba v nastavení firmy (Ostatní / Nastavení firmy - zpracovávané období), nastavit zpracovávané období na loňský a nový rok společně např. od 1.1.2020 - 31.12.2021. Stejně tak proveďte nastavení i pro kontrolu DPH v nastavení firmy (Ostatní / Nastavení firmy - DPH - období zpracování DPH).

2. Přechod na novou verzi programu:

Dokud nemáte k dispozici novou verzi programu, tak můžete zpracovávat účetnictví ve starší verzi. Jakmile budete mít k dispozici novou verzi, tak ji doporučujeme nainstalovat a převést data ze starší verze. Namátkově zkontrolujte převedená data. Poté již pokračujte ve zpracování účetnictví nového roku a i dokončení účetních operací v loňském roce v této nové verzi. Převod dat převede veškerá pořízená aktuální data i data loňských let. Data se převádí jedna ku jedné, neprovádí se žádná uzávěrka dat. Datovou uzávěrku proveďte, až budete mít loňský rok zcela zpracovaný a budete mít vytvořenou účetní uzávěrku.

Zpět na seznam řešení