Časté dotazy


Změna výpočtu Korekce v rozvaze


Dotaz:
Od verze programu Stereo 2011 13.1.5 se ve výkazu Rozvaha sloupec Korekce přičítá do sloupce Netto místo aby se odečítal. Jak tento stav v programu ošetřit, aby byl výpočet ve sloupci Netto správný?

Řešení:
Od verze 13.1.5 došlo ke změně výpočtu korekce. Dříve se zadávala s mínus a vzorec byl nastavený jako Brutto + Korekce = Netto. Jelikož byla korekce s mínus, tak byl výsledek rozdílem těchto údajů. Nyní je ovšem vzorec nastavený na Brutto - Korekce = Netto a je tedy potřeba zadávat ve sloupci Korekce kladnou částkou. Je potřeba tedy provést opravu v algoritmech výkazů. Postup je následující:
1. Otevřete si algoritmy výkazů přes nabídku Účetnictví - Seznamy - Algoritmy výkazů
2. Stiskněte klávesu F10 a použijte funkci Obrátit znaménko vzorce korekce.

Pozn. Před provedením této funkce si ověřte zda-li máte v seznamu doplněny algoritmy pro rok 2008 nebo 2009. Jsou označeny jako RP8 nebo RP9. Pokud ne, tak si je doplňte přes klávesu F10 - Doplnit algoritmy - rozvaha od roku 2008 nebo Doplnit algoritmy - rozvaha od roku 2009. Po doplnění již funkci na přepočet korekce neprovádějte. Nově doplněné algoritmy již počítají korekci správně.

Zpět na seznam řešení

EET         POKLADNA A FAKTURACE v mobilu nebo na notebooku         vyzkoušejte ZDARMA