Časté dotazy


Změna v zákoně o DPH - § 73 odst. 1 a 2


Dotaz:
Od 1.4.2011 se DPH na vstupu odečítá až v okamžiku, kdy byl plátci skutečně doručený daňový doklad. Není již směrodatné datum uskutečnění zdanitelného plnění na dokladu. Jak tento případ správně zpracovat v programu?

Řešení:
Postup zápisu dokladu v programu uvedu na dvou příkladech:

1. Příklad:
Faktura vystavena 2.5.2011, zdanitelné plnění 30.4.2011. Dle platného znění zákona o DPH mohu uplatnit DPH až v okamžiku, kdy obdržím daňový doklad, tedy nejdříve 2.5.2011. V programu tedy zapíši do údaje Datum DPH hodnotu 2.5.2011 a tím bude faktura zahrnuta z pohledu zpracování DPH do května. Do údaje Datum uskutečnění DPH pro vydané faktury a do údaje Datum uskutečnění pro přijaté faktury (tento údaji si můžete doplnit přes úpravu pohledu - klávesa F5) ve faktuře je možné si zapsat informaci, že na dokladu bylo uvedeno datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.4.2011 pro případ zpětné kontroly.

2. Příklad:
Faktura vystavena 30.4.2011, zdanitelné plnění 30.4.2011, doručená 2.5.2011. Dle platného znění zákona o DPH mohu uplatnit DPH až v okamžiku, kdy obdržím daňový doklad, tedy 2.5.2011. V programu tedy zapíši do údaje Datum DPH hodnotu 2.5.2011 a tím bude faktura zahrnuta z pohledu zpracování DPH do května. Do údaje Datum uskutečnění DPH pro vydané faktury a do údaje Datum uskutečnění pro přijaté faktury (tento údaji si můžete doplnit přes úpravu pohledu - klávesa F5) ve faktuře je možné si zapsat informaci, že na dokladu bylo uvedeno datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.4.2011 pro případ zpětné kontroly.

Poznámka
Z důvodu těchto změn v zákoně jsme v programu při zpracování DPH doplnili možnost zpracování DPH z prvotních dokladů i podle datumu uskutečnění účetního případu, aby bylo možné zkontrolovat zdanitelná plnění se stavem účtu 343 v deníku. Tato volba je přímo v průvodci zpracováním DPH - Zpracovat podle data zaúčtování.

Je také možné použít pro kontrolu sestavu Kontrola data DPH a data uskutečnění účetního případu. Tato sestava se nachází ve správci sestav pro každou agendu (Pokladna, Banka, Interní doklady, Pohledávky a závazky)

Zpět na seznam řešení