Časté dotazy


Změny ve mzdách od 1.1.2012


Dotaz:
Přehled důležitých změny ve mzdách od 1.1.2012

Řešení:
1) Změny u dohod o provedení práce
Dohody o provedení práce bude možné uzavřít až na 300 hodin (původně to bylo 150 hodin). U výdělků nad 10 000 korun měsíčně se z nich bude platit zdravotní a sociální pojištění.

V programu Stereo před zpracováním měsíčních mezd za leden 2012 zkontrolujte a případně nastavte u dohod o provedení práce v číselníku kategorií (Mzdy - Seznamy - Kategorie) ve sloupci Zdravotní i Sociálního pojištění "1- Odpočet pojistného při překročení hranice pro odvod".

1) Změny u společníků a jednatelů
Společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté komanditních společností, členové kolektivního orgánu právnické osoby, prokuristé, likvidátoři, ředitelé obecně prospěšných společností, vedoucí organizační složky právnické osoby jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění.

V programu Stereo těmto osobám změňte kategorii před zpracováním měsíční mzdy za leden 2012. Změnu kategorie proveďte v personální kartě toho konkrétního zaměstnance. Doporučujeme změnit ji na kategorii HPP .

Zpět na předcházející stránku