Časté dotazy


Přijatá faktura - Režim přenesení daňové povinnosti (pro doklady do 31.12.2015)


Dotaz:
Jak pořídit přijatou fakturu po novele zákona o DPH platné od 1.4.2011 § 92a - § 92e - přenesení daň.povinnosti?

Řešení:
Od verze programu 14.1.8. postupujte takto:
Nejprve je nutné provést aktualizaci číselníku typů DPH. Otevřete si nabídku Ostatní - Seznamy - Typy DPH. Stiskněte klávesu F10 a použijte funkci - Doplnit nové typy DPH a aktualizovat stávající.

Postup vytvoření přijaté faktury v režimu přenesení daňové povinnosti:
1. Pořídíte nový záznam.. V hlavičce dokladu nastavte typ na M - Faktura - přenesení DPH. Tím dojde k nastevení údaje S. doklad přenos a automaticky se nastaví typ DPH na IRP.
2. V položkách zadete nový záznam (Ctrl + Insert) a vyplňte:
a) Kód plnění: 1 - Dodání zlata (§92b) nebo 2 - Povolenky na emise skleníkových plynů (§92d) nebo 4 - Stavební nebo montážní práce (§92e) nebo 5 - Zboží uvedené v příloze č. 5 zákona (§92c)
b) Množství
c) Jednotka (pro zlato v gramech, pro povolenky v kusech, pro odpady v kilogramech a pro stavební práce se jednotka nevyplňuje)
d) Cena za jednotku
e) Sazba DPH = zde se vyplní buď základní sazba nebo snížená
Všechny ostatní údaje se nastaví automaticky.

Poznámka: Pro vytvoření přijaté faktury v režim přenesení daňové povinnosti s kráceným nárokem na odpočet postupujte stejně jako u přijaté faktury s nárokem na odpočet, pouze v typu DPH v hlavičce a položkách vyplníte IRPK. Pro vytvoření přijaté faktury v režim přenesení daňové povinnosti bez nároku na odpočet postupujte stejně jako u přijaté faktury s nárokem na odpočet, pouze v typu DPH v hlavičce a položkách vyplníte IRPB.

Poznámka: Pokud budete chtít v této faktuře odečíst zálohu tak ji zadejte jako další řádek, který vyplníte takto:
a) Datum DPH - nevyplňujte, ponechejte prázdný
b) Kód plnění - nevyplňujte, ponechejte prázdný
c) Text - zde si zadejte např. text Zaplacená záloha
d) Množtví - zadejte 1
e) Cena za jednotku - zadejte částku zaplacené zálohy
f) Sazbu DPH - nevyplňujte, ponechejte prázdný
g) Záloha - údaj zatrhněte pomocí klávesy mezerník
h) Typ DPH - nevyplňujte, ponechejte prázdný
j) Zpracovat DPH - nevyplňujte, ponechejte prázdný (Pokud je zatržený, tak zatržení zrušíte pomocí klávesy Mezerník)

Do verze programu 14.1.7. postupujte takto:
Nejprve je nutné provést aktualizaci číselníku typů DPH. Otevřete si nabídku Ostatní - Seznamy - Typy DPH. Stiskněte klávesu F10 a použijte funkci - Doplnit nové typy DPH a aktualizovat stávající.

Postup vytvoření přijaté faktury v režim přenesení daňové povinnosti:

Otevřete si vydané faktury přes nabídku Nákup a prodej - Přijaté faktury.
1. Klikněte na pohledy
2. Nastavte si pohled Doklad s přenesením DPH (údaj kód plnění)

PFpohled.png, 31kB

Pořídíte nový záznam.
3. V hlavičce dokladu je potřeba zatrhnout údaj S.doklad, přenos
4. V typu DPH uveďte IRP

PFhlavicka.png, 31kB

5. Přepněte se do položek
6. Vyplňte Datum DPH
7. Vyplňte Kód plnění: 1 - Dodání zlata (§92b) nebo 2 - Povolenky na emise skleníkových plynů (§92d) nebo 4 - Stavební nebo montážní práce (§92e) nebo 5 - Zboží uvedené v příloze č. 5 zákona (§92c)
8. Vyplňte Množství
Vyplňte Jednotka (pro zlato v gramech, pro povolenky v kusech, pro odpady v kilogramech a pro stavební práce se jednotka nevyplňuje)
9. Vyplňte Cena za jednotku
10. Vyplňte Sazba DPH = zde se vyplní buď základní sazba nebo snížená
11. Vyplňte Typ DPH = IRP
12. Zatrhněte pomocí klávesy Mezerník údaj Zpracovat DPH

PFpolozky.png, 17kB

Poznámka: Pro vytvoření přijaté faktury v režim přenesení daňové povinnosti s kráceným nárokem na odpočet postupujte stejně jako u přijaté faktury s nárokem na odpočet, pouze v typu DPH v hlavičce a položkách vyplníte IRPK. Pro vytvoření přijaté faktury v režim přenesení daňové povinnosti bez nároku na odpočet postupujte stejně jako u přijaté faktury s nárokem na odpočet, pouze v typu DPH v hlavičce a položkách vyplníte IRPB.

Formulář pro vykazování přenesení daňové povinnosti se jmenuje Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle §92a zákona o DPH. Pokud má plátce DPH přijatá i uskutečněná plnění, vyplňuje fomulář dvakrát - jednou jako dodavatel, podruhé jako odběratel.

Zpět na seznam řešení

EET         POKLADNA A FAKTURACE v mobilu nebo na notebooku         vyzkoušejte ZDARMA