Časté dotazy


Reorganizace finančních úřadů


Dotaz:
Změny v souvislosti s reorganizací finančních úřadů

Řešení:
Od 1.1.2013 došlo k zásadním změnám v organizaci finančních úřadů. Stávající soustava územních finančních orgánů byla nahrazena orgány Finanční správy, které tvoří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Více informací najdete zde: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16703.html?year=0.

Mění se čísla účtů pro placení daní, ID datových schránek i e-maily finančních úřadů. Více na: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/financni_sprava_20347.html. Nové údaje budou v aktualizovaném seznamu finančních úřadů ve Stereo 2013.

Při převodu dat ze Stereo 2012 do Stereo 2013 dojde ke změně čísla finančního úřadu, které je uvedeno v Nastavení firmy/Tiskopisy, z původního na nové. Pokud máte u firmy uvedeny finanční úřady v adresáři, tak zde budete muset ručně opravit číslo bankovního účtu i e-mail. V případě, že používáte mzdy, tak bude potřeba provést změnu čísla finančního úřadu v nabídce Nastavení firmy/Přenos do pohledávek a závazků.

Zrušení možnosti elektronického podání u registračního řízení

S účinností od 1.1.2013 nebudou na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení.

Více zde :http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_17028.html?year=0

Daň z nemovitostí vz. 13 a reorganizace FÚ od 1.1.2013

Pokud máte ve Stereo 2012 v minulých letech vytvořeny formuláře daně z nemovitostí, může dojít k tomu, že některá přiznaní budou nově spadat pod jiný FÚ. K tomuto účelu můžete použít funkci, která načte do jednoho formuláře pozemky a stavby ze starších formulářů. Pokud tedy u vás tento případ nastal, po převodu dat do Stereo 2013 otevřete nový formulář a vyberte volbu Funkce/Převzít údaje o pozemcích a stavbách ze starších formulářů.

Zpět na seznam řešení