Časté dotazy


Instalace síťové verze STEREA 2022 a převod dat z loňské verze


Dotaz:
Jak postupovat při přechodu na novou verzi programu - Stereo 2022 a jak převést data z loňské verze u síťové verze programu?

Řešení:
Instalace síťové verze Stereo 2022 a převod dat ze síťové verze Stereo 2021

1. Nainstalujte do nového adresáře program STEREO 2022 na každý počítač, na kterém budete pracovat se síťovou verzí programu.
a) Stáhněte si instalační soubor Sterea 2022. Aktuální verze bude k dispozici po jeho vydání v sekci Ke stažení. Soubor doporučujeme nejprve stáhnout do složky, kam ukládáte stažené soubory.
b) Ze staženého souboru dvojitým kliknutím myši spusťte instalaci programu. Objeví se dialog spuštění souboru. Klepněte na tlačítko spustit. Otevře se průvodce instalací programu. Postupujte podle pokynů průvodce.
c) V průvodci instalace vás program vyzve k zadání licence. Licence byla zaslána na váš e-mail, po úhradě zálohové faktury za Servis 2022. Licenční údaje můžete zadat i později v programu v nabídce Ostatní/Nastavení programu/Licence. V případě problémů se zadáním licence si prohlédněte návod.

2. Na sdíleném disku vytvořte novou sdílenou složku s úplným přístupem. (\\název PC v síti\StereoNet2022).

3. Na všech stanicích postupně spusťte program a zadejte licenční údaje, pokud jste tak neučinili již při instalaci.

4. V nabídce Ostatní/Nastavení programu/Sdílení dat zadejte cestu ke sdílené složce programu.

5. Na jedné ze stanic vyberte nabídku Soubor/Import/ Stereo 2021 - ekonomický software 22.x.x,. Otevře se Průvodce převodem dat.

6. Vyberte nebo zadejte cestu ke sdílené složce, ve které jsou uložena data (např. StereoNet2021). Můžete použít i tlačítko Vyhledat a pak vybrat cestu k této sdílené složce).

7. Stiskněte tlačítko Další a vyberte firmy, které chcete převést.

8. Stiskněte tlačítko Dokončit.

9. Prohlédněte si, vytiskněte nebo uložte Protokol o importu dat.

11. Po dokončení převodu dat spusťte údržbu dat, kterou vám program nabídne.

12. Zkontrolujte namátkově převedená data.

13. Na ostatních počítačích se připojte ke sdíleným datům převedených firem tímto způsobem:
a) Vyberte volbu Soubor/Firmy.
b) Tlačítkem Nový otevřete průvodce zavedením firmy a zaškrtněte volbu Připojit se k sdíleným datům již založené firmy.
c) Ze seznamu založených firem vyberte firmu a stiskněte tlačítko Další.

Informace, jak postupovat na přelomu roku, naleznete zde.

Mohlo by Vás také zajímat: Instalace Stereo a provoz na terminálovém serveru.

Pomoc při řešení problémů

V případě technických problémů při instalaci nebo převodu dat kontaktujte technickou podporu.

Zpět na seznam řešení