Časté dotazy


Odstupné


Dotaz:
Jak zadat do měsíční mzdy odstupné?

Řešení:
Postupujte takto:
1. Vytvořte mzdu, ve které budete zadávat odstupné.
2. V personální kartě vyplňte u zaměstnance datum ukončení pracovního poměru
3. Ve vytvořené měsíční mzdě pomocí klávesy F10 vyvolejte funkci Vypočítat odstupné. Vypočtené odstupné si přenesete do mzdy po použití tlačítka Převzít odstupné do mzdy.

Tato funkce je od verze Stereo 2013, v dřívějších verzích je potřeba vyplnit údaje v záložce Daň - Zdanitelný příjem mimo základ pojistného přímo v měsíční mzdě. V prvním údaji můžete uvést text odstupného a do druhého údaje zapíšete výši dostupného.

Zpět na seznam řešení