Časté dotazy


Oznámení o změně registračních údajů - nová povinnost


Dotaz:
Jak elektronicky podat registrační formuláře

Řešení:
Se změnou zákona o DPH existuje nová povinnost plátců DPH oznámit finančnímu úřadu bankovní účty používané k podnikání. Více informací viz. sdělení Finanční správy. K tomu slouží formulář Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace č. 25 5111 MFin 5111.Tento i další registrační formuláře však nejdou zatím elektronicky podat - viz. další informace Finanční správy. Je však možné formulář připojit jako přílohu k Obecné písemnosti. Připravili jsme funkci, která podání tímto způsobem usnadní.

Nejprve vyplňte formulář Oznámení o změně reg. údajů a uložte jej. Pak otevřete Podání obecné písemnosti a v části Text písemnosti vyberte tlačítkem se třemi tečkami vpravo dole formulář oznámení. Ten se pak při elektronickém podání automaticky připojí ve formátu PDF jako příloha.

Oznámení o změně registračních údajů

Jiné registrační formuláře můžete podat také pomocí obecné písemnosti, ale odlišným způsobem - formulář si nejprve uložte do PDF a potom připojte soubor PDF jako běžnou přílohu k formuláři Podání obecné písemnosti (před samotným podáním formuláře proběhne dotaz na vložení přílohy).

Pokud máte více bankovních účtů, které je nutné uvést, dopište je do přílohy. Na stránce přílohy potom zaškrtněnte možnost Vložit přílohy do tisku.

Více informací o metodice vyplnění najdete zde : http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_21012.html.

Zpět na předcházející stránku