Aktuality, informace


Elektronické podání na ČSSZ přes datovou schránku


ČSSZ umožňuje odesílat elektronické podání přes datovou schránku, končí možnost odesílání formulářů v PDF

Informaci o změnách v elektronickém podání na Českou správu sociálního zabezpečení si můžete přečíst v tiskové zprávě ČSSZ.

Od 1. března 2013 není možné odesílat do datové schránky ČSSZ tyto formuláře v PDF:
- Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
- Přehled o výši pojistného
- Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
- Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
- Evidenční list důchodového pojištění
- Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění

Podrobnější informace viz. další zprávy ČSSZ.: informace o možných způsobech podání a
informace o odložení povinné elektronické komunikace pro zaměstnavatele

Elektronické podání přes datovou schránku jsme doplnili do aktualizace programu. Funkci najdete ve formulářích ČSSZ pod tlačítkem Elektronické podání.

Zpět na předcházející stránku