Časté dotazy


Novinky ve Stereo 2014


Dotaz:
Přehled nových funkcí ve Stereo 2014

Řešení:
Nová verze Stereo 2014 obsahuje legislativní změny platné pro rok 2014, nové funkce ve mzdách, nové formuláře:

1. Přednaplnění formulářů "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ" a "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně"
Přednaplnění formuláře Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ provedete přes nabídku Soubor / Sestavy - Mzdy - Měsíční mzdy - Roční zúčtování záloh - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně z příjmu fyzický osob ze ZČ vz. 19
Přednaplnění formuláře Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně provedete přes nabídku Soubor / Sestavy - Mzdy - Měsíční mzdy - Roční zúčtování záloh - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně vz. 16

2. Převzít přeplatek na dani do měsíčních mezd" z vytvořených a uložených formulářů - Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkční požitků
Průvodce na přenos přeplatků do měsíčních mezd provedete přes nabídku Soubor / Sestavy - Mzdy - Měsíční mzdy - Roční zúčtování záloh - Výpočet daně - Převzít přeplatek na dani do měsíčních mezd. V průvodci zadáte mzdové období již zpracovaných mezd, do kterých chcete přeplatek na dani převzít.

3. Výpočet srážek za stravenky
1. Zadejte informace o stravenkách v personální kartě zaměstnance ve složce Opakované srážky. V údaji Srážka uveďte hodnotu jednoho kusu stravenka, v údaji Typ srážky zadejte - S.
2. Výpočet celkové výše srážek za stravenky provedete takto:
a) Zpracujte mzdu pracovníkovi
b) Po jejím dokončení stiskněte použijte funkce (např. klávesa F10) a použijte funkci Vypočítat srážky za stravenky.

Zpět na předcházející stránku