Časté dotazy


Inventura bankovních účtů, pokladen a pohledávek a závazků v cizí měně.


Dotaz:
Ke konci roku je potřeba udělat inventuru bankovních účtů, pokladen a pohledávek závazků v cizích měnách a zúčtovat zjištěné kurzové rozdíly k rozvahovému dni. Jak tohle provést v programu Stereo?

Řešení:
V programu Stereo je k tomuto účelu připravena funkce v jednotlivých agendách (pokladna, banka, pohledávky a závazky), kterou vyvoláte přes nabídku Funkce - Zúčtovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni. Aby funkce správně fungovala je potřeba následující:
1. V seznamu měn, mít doplněný kurz k rozvahovému dni (většinou se jedná o 31.12.). Kurz je možné doplnit v seznamu měn (Ostatní - Seznamy - Měny) přes nabídku Funkce - Načíst kurzy z ČNB.
2. U pokladny a banky je potřeba mít v dokladové řadě (Ostatní Seznamy - Měny) vyplněný účet, na který pokladnu nebo banku účtujete.

Zpět na seznam řešení