Aktuality, informace


Změny DPH od 1. ledna 2015


S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Zavádí se třetí sazba DPH ve výši 10% na vybrané položky.

Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků. Aby se poskytovatel těchto služeb vyhnul zdlouhavé povinnosti registrovat se k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků a nemusel zvlášť v každém členském státě podávat daňové přiznání a odvádět daň, bude mít možnost dobrovolně se registrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. mini-one stop shopu. Prostřednictvím daňového portálu členského státu, kde se k režimu jednoho správního místa zaregistruje, pak může podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

Více informací najdete v článku daňové správy a v příručce Evropské komise.

Formuláře i zpracování této agendy bude včas zařazené do Sterea 2015. Podpora třetí sazby DPH je už ve Stereu 2015 zařazena.

Zpět na informace