Aktuality, informace


Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016


Jak vyplňovat doklady ve Stereu 2016, aby se správně promítly do formuláře Kontrolní hlášení DPH

Do jednotlivých agend byly doplněny nové údaje, které mají vliv na správné vyplnění kontrolního hlášení DPH.

Jsou to tyto údaje:

Evidenční číslo daňového dokladu (Evid. č. ) slouží k identifikaci dokladu ve formuláři Kontrolní hlášení DPH. U vystavených faktur se automaticky naplní číslo dokladu, v dalších agendách je třeba naplnit údaj ručně. Z přijatých dokladů údaj opíšete.
Režim plnění pro kontrolní hlášení DPH (RE ) se vyplňuje jen u uskutečněných plnění. Program automaticky do údaje RE doplňuje kód nula (ze seznamu druhů účtování, kde si jej můžete v případě potřeby změnit). Jiné režimy se vyplňují v případě cestovních služeb nebo použitého zboží.
Datum povinnosti přiznat daň (DPPD) se vyplňuje jen u přijatých plnění a to pouze v případě, že je datum povinnosti přiznat daň různé od data uskutečnění DPH.

Program naplní formulář kontrolního hlášení automaticky a s ohledem na tyto skutečnosti:
1) jestli je odběratel / dodavatel plátce DPH (tj. je na dokladu vyplňeno jeho DIČ)
2) na výši částky dokladu (nižší resp. vyšší než 10 000,- )
3) podle data a typu DPHFormulář kontrolního hlášení vytvoříte volbou Účetnictví/DPH. V Průvodci DPH si můžete zkontrolovat sestavy záznamní povinnosti, kde se nově nabídnou i sestavy pro kontrolní hlášení. V posledním kroku průvodce je možnost vytvoření kontrolního hlášení.Zvláštní případ - splátkový kalendář
Pokud máte fakturu, která je rozvržená například na měsíční splátky a součet jednotlivých splátek je nad 10 000,-, je třeba jednotlivé splátky promítnout v kontrolním hlášení do části A4 nebo B2. Program totiž automaticky hodnoty pod 10 000,- zařazuje do části A5 nebo B3, což by v případě splátek znamenalo chybu. V této situaci je třeba u dokladu vyplnit údaj Oddíl kontrolního hlášení. Tento údaj je pouze v agendě pokladna a bankovní výpisy a najdete jej v tabulce v případě, když je zapnutý základní pohled. Údaj je možné naplnit pouze hodnotami A4 u uskutečněného plnění nebo B2 u přijatého plnění.

Import dat ze souboru pro elektronické podání EPO - formát XML
Kontrolní hlášení můžete také importovat ze souboru XML ve formátu pro elektronické podání vytvořeného z účetního programu nebo z webu Finanční správy. Import provedete volbou Funkce/Načíst soubor ve formátu EPO. Stereo umožňuje případně spojit více XML souborů do jednoho formuláře. To využijete např. pokud máte jednotlivé organizační složky podniku a v každé se zpracuje DPH s výstupem kontrolního hlášení, které musíte spojit do jednoho podání. Jednoduše při vyberete pro import více souborů současně. Formát XML souboru je popsán na webu Finanční správy.

Funkce pro import XML souborů vyžaduje mít nainstalovanou knihovnu Microsoft .NET framework 2.0 nebo vyšší. Ta je automaticky ve Windows 7 a novějších. Pokud máte Windows XP, může tato knihovna chybět a pak se při importu zobrazí chybové hlášení. Instalátor prostředí .NET framework si můžete stáhnout na webu společnosti Microsoft.

Kontroly v případě velkých dat
Ve formuláři je mnoho vazeb, které musí být dodrženy a proto u tabulek s tisíci řádky mohou kontroly trvat i několik minut. U formulářů do tisíce řádků se kontroly provádí automaticky, u větších dat je spustíte ručně volbou Funkce/Provést kontroly ve formuláři. Na potřebu ručního spuštění kontrol je uživatel vždy upozorněn. Výchozí limit na vypnutí automatických kontrol je nastaven na 1000 záznamů. Jestliže máte dostatečně rychlý počítač, můžete si tento limit zvýšit v nabídce Funkce/Nastavit limit pro automatické kontroly.

Elektronické podání formuláře
Kontrolní hlášení se podává povinně elektronicky nebo přes datovou schránku. Podáte jej stejně jako ostatní formuláře z FORM studia, ale průběh podání má Finanční správa řešený jinak - jsou hlášeny pouze kritické chyby. Formulář může být tedy podán s ostatními méně závažnými chybami. Doporučujeme proto využívat kontroly FORM studia, a pokud obdržíte chybová hlášení formuláře, opravte je před vlastním podáním.

Podrobné informace ke kontrolnímu hlášení
Vše, co potřebujete vědět o kontrolním hlášení najdete na webu Finanční správy.

Zpět na informace