Časté dotazy


Stereo 2015 a příprava dat pro Kontrolní hlášení DPH


Dotaz:
Jak postupovat, když potřebuji doklady ve Stereu 2015 připravit pro Kontrolní hlášení DPH?

Řešení:
Ve STEREU 2015 nebude možné vytvořit formulář kontrolního hlášení. Doporučujeme co nejdříve přejít na STEREO 2016. Pokud nebudete moci ze závažných důvodů na novou verzi přejít ihned začátkem nového roku, můžete pořizovat doklady roku 2016 i ve verzi 2015. Údaje (Evidenční číslo daňového dokladu, Režim plnění pro kontrolní hlášení se v některých případech naplní automaticky po převodu dat - do Evidenčního čísla se u vystavených faktur naplní číslo dokladu a do přijatých faktur variabilní symbol. Údaj Režim plnění (RE) se doplní u uskutečněných plnění jako "0". Všechny údaje bude možné ve STEREU 2016 doplnit a změnit ručně. Na Stereo 2016 bude nutné přejít nejpozději do termínu podání kontroního hlášení. To platí pro všechny uživatele, na které se vztahuje povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH.

Druhou možností je doplnit do údaje Poznámka u dokladu nové údaje v tomto tvaru:
*vf001*20.1.2016*0
kde "vf001" se po převodu dat do Sterea 2016 vyplní do Evidenčního čísla dokladu, "20.1.2016" se doplní do údaje DPPD (Datum povinnosti přiznat daň) a "0" do údaje RE (Režim plnění pro kontrolní hlášení). Jednotlivé údaje se oddělují hvězdičkami (z důvodu rychlého zadávání z numerické klávesnice).Zpět na seznam řešení