Časté dotazy


Zpracování mzdy u zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené.


Dotaz:
Jak zpracovat mzdu zaměstnanci, který odešel na mateřskou dovolenou a poté bude přecházet na rodičovskou dovolenou?

Řešení:
V personální kartě zaměstnance v záložce Zařazení stačí vyplnit skladbu nepřítomnosti v údaji - Dlouhodobá nepřít. U mateřské použijte MAT u rodičovské použijte PPM. Poté zpracujte mzdy a u tohoto zaměstnance se automaticky doplní nepřítomnost za celý měsíc.

Zpět na seznam řešení