Časté dotazy


EET ve STEREU


Dotaz:
Jak ve stereu řešit elektronickou evidenci tržeb?

Řešení:

Nastavení

Vyberte volbu Ostatní / Nastavení firmy / Evidence EET a doplňte potřebné údaje včetně cesty k certifikátu. Jakmile údaje doplníte, stiskněte tlačítko Ověřit. Tím otestujete, zda spojení se servery EET funguje správně.

Registrace tržby

Po vytvoření pokladního dokladu nebo vystavené faktury vyberte volbu Funkce / Registrovat tržbu EET. Po registraci se zobrazí tiskový náhled s účtenkou. Účtenka se vytiskne i v případě, že se registrace nezdaří. Registraci potom dokončíte později po odstranění problémů s připojením k internetu.Výpadek internetu - nepodařilo se zaregistrovat tržbu

Program uloží účtenku k pozdější registraci. Po zprovoznění připojení k internetu provedete opětovný pokus o registraci účtenky v agendě Nákup a prodej / Účtenky EET pomocí funkce Odeslat neregistrované účtenky do EET.
Stereo 2017 při spuštění a při ukončení programu kontroluje existenci neodeslaných účtenek ve všech firmách a tím vás upozorní na nutnost odeslání neregistrovaných účtenek. Neregistrované účtenky se v seznamu zobrazí červeně.Storno účtenky

Zadejte výdajový pokladní doklad nebo dobropis a zaregistrujte tržbu EET. Tržby se v tomto případě odešlou záporně.

Předcházení problémům
Zaregistrovaná účtenka je spojená s původním dokladem (například s příjmovým pokladním dokladem). Pokud změníte původní doklad (např. změníte částku, datum..), ztratíte zároveň propojení dokladu s účtenkou EET.

Další informace najdete na webu etrzby.cz.

Systém EET není možné z technických důvodů provozovat na Windows XP.

Zpět na seznam řešení