Časté dotazy


Antivirus C - Snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění za zaměstnavatele


Dotaz:
Jak vytvořit mzdu (za období 6. až 8. měsíce roku 2020) se sníženým vyměřovacím základem sociálního pojištění za zaměstnavatele a jak získat údaje pro správné vyplnění nového formuláře PVPOJ?

Řešení:
1. Vytvořit mzdy bez poníženého základu sociálního pojištění - viz obrázek 1

mzda bez snížení základu soc. poj.

2. Vygenerovat původní formulář PVPOJ - přehled o výši pojistného, kde bude uvedená výše úhrnu základů všech zaměstnanců a výše pojisténho za zaměstnance. (řádek 1 a 2). Tyto údaje použijete v novém formuláři v řádcích 1 a 2.

3. Před snížením základu pro odvod na sociální pojištění si poznamenjte čásku odvodu zaměstnance na sociálním pojištění.

4. Snižte základ odvodu na sociální pojištění. Pokud je mzda do 52 253, tak jej vynulujte. Pokud je vyšší, doplňte rozdíl (Původní základ – 52 253 Kč).

5. Ručně upravte odvod pojistného zaměstnance na sociální pojištění na původní výši. Ignorujte varování o nesouladu zadané částky s předpokládanou. - viz obrázek. 2

úprava pojistného

6. Vygenerujte znovu původní formulář PVPOJ - přehled o výši pojistného a hodnotu z řádku 1 zadejte v novém formuláři do řádku 4 a hodnotu z řádku 3 zadejte v novém formuláři do řádku 5.

7. V záložce "Daň" doplnit do údaje "Zvýšení základu" prominutou výši odvodu za sociální pojištění zaměstnavatele, aby se správně vypočítal základ daně. Prominutou výši odvodu spočítáte jako rozdíl údaje Předpis a Skutečnost Základu sociálního pojištení na obrázku 2, násobeno 0,248 (24,8 %).

8. Po přenesení mezd do pohledávek a závazků a jejich zaúčtování upravte mzdy zpět na původní stav, aby se správně přenesly údaje z mezd do ročních výstupů - viz obrázek 1.

Nový formulář PVPOJ je k dispozici v aktualizaci. Najdete jej v nabídce "Kancelář - Tiskopisy". Tlačítko Nový - skupina Správa sociálního zabezpečení. Formulář je uložený pod názvem - "Přehled o výši pojistného (platný pro červen až srpen 2020)". Formulář se neplní automaticky z mezd. Je potřeba jej vyplnit ručně dle návodu níže.

Upozorňujeme na to, že formulář se nyní podává výhradně elektronicky.

Více informací najde zde na:
https://www.cssz.cz/-/firmy-do-50-zamestnancu-si-mohou-snizit-vymerovaci-zaklad-prehledy-o-vysi-pojistneho-se-podavaji-vyhradne-elektronicky.
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#Antivirus%20C.


Příklad vyplnění formuláře z mezd, kde jsou mzdy dvou zaměstnanců - stejné hodnoty podle obrázku 1 pro oba dva zaměstnance
příklad vyplnění formuláře

Zpět na seznam řešení