Časté dotazy


DPH - Chybové hlášení při podání Přiznání k DPH


Dotaz:
Při elektronickém podání Přiznání k DPH se zobrazí chybové hlášení: P - Přesně vypočtená hodnota součtu daní pro sazbu 15 na ř. ... je ... Kč. Rozdíl činí ... %. Přesně vypočtená hodnota součtu daní pro sazbu 10 na ř. ... je ... Kč. Rozdíl činí ...%.

Řešení:
Tento stav je způsobený proto, že formulář Přiznání k DPH má společný řádek pro sazby DPH 15% a 10%. Tudíž při použití obou sazeb DPH neodpovídá daň výpočtu podle jedné nebo druhé sazby. Toto upozornění se objeví vždy, při použití obou sazeb.

Doporučujeme provést kontrolu vypočítané výše DPH dle záznamní povinnosti a pokud je správně, tak chybové hlášení ignoruje a formulář podejte i s touto propustnou chybou.

Zpět na seznam řešení