Časté dotazy


Novinky ve mzdách od 1.1.2021


Dotaz:
Přehled důležitých změn a novinek ve mzdách od 1.1.2021.

Řešení:
Stravenkový paušál
Postup poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům ve formě stravenkového paušálu
1. v personální kartě zaměstnance na záložce Doplňující informace zadejte denní výši (částku) stravenkového paušálu
2. v měsíčních mzdách na záložce Pojistné v sekci Stravenkový paušál dojde k přednaplnění Osvobozené části a Zdaněné části stravenkového paušálu na základě počtu odpracovaných dnů a denní výše z personální karty
Horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, stanovený právními předpisy pro zaměstnance odměňovaného platem, činí pro rok 2021 částku 108 Kč. Část peněžitého příspěvku nad výše uvedený limit příspěvku na stravování se zaměstnanci zdaní jako příjem ze závislé činnosti. Do výše uvedeného limitu je tento peněžitý příspěvek na stravování osvobozen od daně z příjmů a nepodléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je osvobozen do výše 70 % horního limitu stravného.

Zrušení superhrubé mzdy
Došlo ke změně výpočtu daně z příjmů. Program automaticky počítá základ daně a daň podle legislativních změn platných od 1.1.2021. Došlo k zavedení sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradila tzv. solidární zvýšení daně. Této sazbě podléhá část základu daně nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá 4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021.

Základní slevy na dani na poplatníka
Došlo ke zvýšení základní slevy na dani na poplatníka z 24840 Kč na 27840 Kč.

Dovolená v hodinách
Dovolená se od 1.1.2021 počítá v hodinách. Doposud byla dovolená evidována ve dnech. V personalistice přibyly pohledy „Dovolená v hodinách“, „Dovolená ve dnech“ a „Dovolená se všemi údaji“. Tyto pohledy mění nastavení sloupců pouze na záložce Dovolená. Od roku 2021 v Měsíčních mzdách / Náhrady jsou pro práci s dovolenou pouze hodiny a na dny se již nepřihlíží.

Zpět na seznam řešení