Aktuality, informace


Formuláře 2022


Formuláře přiznání k DS, NEM, DPPO, DPFO a přehledy jsou k dispozici.

Přiznání k dani silniční, dani z nemovitých věcí, dani z příjmů právnických osob, dani z příjmů fyzických osob, přehledy sociálního a zdravotního pojištění i formuláře závislé činnosti jsou již v aktualizaci.

Zpět na informace