Typy licencí

Standard

Pro zpracování dvou firem na jednom počítači

  • program můžete používat na jednom počítači
  • můžete zpracovávat data pro maximálně dvě osoby nebo firmy

Tato licence je vhodná pro uživatele, kteří chtějí zpracovávat účetnictví nebo daňovou evidenci pro svou vlastní potřebu na jednom počítači (pracovníci malých firem, podnikatelé, osoby).

Licence umožňuje používat program na jednom počítači a navíc na jednom domácím nebo přenosném počítači, který je majetkem majitele licence obsluhovaném stejnou osobou. Jedna osoba jej může tedy používat např. na jednom počítači v zaměstnání a na jednom počítači doma, nebo na přenosném počítači.*

Profesional

Pro zpracování neomezeného počtu firem na jednom počítači.

  • program můžete používat na jednom počítači
  • můžete zpracovávat data pro neomezený počet osob nebo firem

Tato licence vhodná pro firmy nebo osoby, které potřebují zpracovávat účetnictví nebo daňovou evidenci pro své klienty, ale stačí jim mít program na jednom počítači.

Licence umožňuje používat program na jednom počítači a navíc na jednom domácím nebo přenosném počítači, který je majetkem majitele licence obsluhovaném stejnou osobou. Jedna osoba jej může tedy používat např. na jednom počítači v zaměstnání a na jednom počítači doma, nebo na přenosném počítači.*

Multi

Pro zpracování neomezeného počtu firem na více počítačích a v počítačové síti LAN.

  • program můžete používat na neomezeném počtu počítačů nebo v síti LAN
  • můžete zpracovávat formuláře pro neomezený počet osob nebo firem

Tato licence je vhodná pro všechny, kteří potřebují program používat na více počítačích. Licence současně umožňuje zpracování pro neomezený počet firem. Počet počítačů není omezen. Při sdílení dat v síti však doporučujeme program používat na max. 3 počítačích a s max. 20 000 záznamy v peněžním/účetním deníku nebo jiné agendě.

* Poznámka: U licencí Standard a Profesional je možné mít program nainstalován kromě jednoho hlavního počítače také na přenosném počítači - notebooku nebo na domácím počítači majitele. Tím je umožněno používat program také při cestách za klienty nebo zákazníky, případně při práci doma. Data se na hlavní počítač dají přenášet přes zálohu dat.


Start

Licence Start na vyzkoušení.

Tato licence je k dispozici zdarma a je nastavena po instalaci programu, pokud uživatel nezadá jinou placenou licenci. Omezení oproti placeným licencím je v počtu záznamů, který lze pořídit v jednotlivých dokladových řadách každé agendy. V účetních agendách je to 100 záznamů, ve mzdách, majetku a ve skladech méně (povolený počet najdete v programu v Nastavení firmy/ Omezení licence Start). U formulářů se zobrazuje reklamní text v náhledu a tisku a není možné elektronické podání formulářů. Jinak je chování shodné jako v placených licencích. Licence Start umožňuje zpracování dvou firem jako u licence Standard, ale také vyzkoušení práce v síti se sdílením dat jako u licence Multi.

Zpět na předcházející stránku