Stereo - ekonomický software

 • Kompletní účetní agenda podnikatele a malé firmy.
 • Elektronická podání, datové schránky, 2800 formulářů
  + funkce FORM studia

Vyzkoušet zdarma Koupit

Vyzkoušejte si Stereo

Zdarma máte k dispozici všechny funkce programu, pouze počet záznamů v jednotlivých agendách je omezen. Stáhněte si Stereo, nainstalujte a vyzkoušejte.

Stáhnout

StereoKompletní ekonomický systém

Pro učetní firmy, daňové poradce, malé firmy,
živnostníky, nevýdělečné organizace.


Zjednoduší vám práci

Pro opakované úkony program nabídne chytré funkce.
Mnoho údajů vyplňuje automaticky podle zadaných pravidel.


S pohodlnou elektronickou komunikací

Výstupy odešlete e-mailem nebo elektronicky podáte
na všechny úřady stejným způsobem.


Stálé legislativní aktualizace

Od 1.1.2015: třetí sazba DPH, změny zákona o DPH


Ukázka programu STEREO

Informace o programu


Agendy

Účetnictví a daňová evidence

Program umožňuje zpracovávat účetnictví a daňovou evidenci a to i v síťové verzi. Účtování probíhá většinou automaticky z prvotních agend. K dispozici jsou desítky kontrolních sestav. Účetní výkazy jsou připraveny i v anglickém a německém jazyce. S přednastavenými druhy účtování a typy DPH zvládne ve Stereou svoji účetní agendu i začátečník. Program je vhodný především pro živnostníky, malé a střední firmy, účetní firmy a daňové poradce.

Nákup a prodej (fakturace)

Pohodlná fakturace s logickými kontrolami vám urychlí práci. Program umožňuje zadávat faktury s položkami i bez položek. Samozřejmostí je návaznost na agendu DPH, jako je režim přenesení DPH nebo souhrnné hlášení. Po zaúčtování přijaté faktury je možné vygenerovat skladovou příjemku. K dispozici je agenda objednávek. Veškeré doklady lze upravit podle firemního stylu. Opakované doklady si můžete uložit jako vzor a ten potom jednoduše použít při tvorbě nového dokladu. Doklady můžete elektronicky podepsat. K dispozici jsou jazykové varianty faktury.

Pokladna a banka

Můžete používat cizí měny a homebanking, který je dostupný pro všechny běžné banky, které působí na trhu v ČR. Užitečnými funkcemi jsou například zůstatek k datu nebo přečíslování dokladů. Tvorba příkazů k úhradě je samozřejmostí.

Mzdy a personalistika

Vše o zaměstnancích je přehledně uspořádáno v personalistice. Složky měsíční mzdy jednoduše změníte a zkontrolujete. Práci ušetří průvodce výpočtem průměrného výdělku. Výborná alternativa zadávání je funkce pro automatického vytvoření měsíční mezd, kdy program vytvoří měsíční mzdy všem zaměstnancům a vy jen upravíte nepřítomnost a dovolenou, případně jiné složky mzdy. Tento způsob šetří výrazně potřebný čas pro vytvoření měsíčních mezd. Pro přenos do pohledávek a závazků a pro zaúčtování jsou k dispozici pohodlní průvodci zpracováním.

Sklady

Evidence zásob, ceník, fakturace ze skladu, příjemky, výdejky, vše co potřebujete k práci se skladem. Lze nastavit individuální slevy pro každého odběratele. Můžete si vybrat mezi metodami účtování skladu A a B.

Majetek

V tomto modulu lze evidovat dlouhodobý, drobný a leasingový majetek. Jistě oceníte automatické zaúčtování nebo přenos leasingových splátek do pohledávek a závazků. Oceníte funkci generování daňových a účetních odpisů. Tato agenda je dodávána ke všem modulům zdarma.

Kancelář

Plánovací kalendář, kniha jízd a kniha pošty, tabulkový kalkulátor, to jsou funkce funkce, které vám zpříjemní život. K používání je také připraven propracovaný modul na odesílání a příjmání zpráv do datových schránek. Agenda je dodávána zdarma.

Formuláře

Stereo obsahuje stovky formulářů a základní funkce pro jejich editaci, tisk a elektronické podání. Součástí každé licence jsou ty formuláře, které dodávámke jako základní formuláře s programem FORM studio. V ceně modulu mezd jsou navíc zahrnuté formuláře závislé činnosti. Program však neobsahuje formuláře spotřebních a majetkových daní. Ty je možné dokoupit samostatně. Více o zařazených formulářích najdete v sekci programu FORM studio.

Co vše Stereo umí | Vlastnosti programu | Systémové požadavky

Systémové požadavky

Doporučená konfigurace

 • min. 2 GB RAM
 • 500 MB místa na disku
 • monitor s rozlišením min. 1280x1024
 • české Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2008, 2012
 • připojení k internetu

Omezení programu

 • Maximální doporučený počet záznamů v účetním deníku nebo jiné agendě je 20 tisíc ročně.
 • Při práci v síti doporučeno sdílení dat mezi max. 3 počítače.

Nejdůležitější vlastnosti programu Stereo


 • příjmy a výdaje v hotovosti, bankovní účty, příkazy k úhradě
 • komunikace s bankou - homebanking
 • pohledávky a závazky, sledování úhrad
 • peněžní deník
 • fakturace s vazbou na skladové položky
 • skladová evidence, ceníky, slevy
 • převody mezi sklady, účtování skladů metodou A, inventury
 • personalistika, mzdy
 • evidence majetku
 • sledování účtů za libovolné období
 • členění dle středisek, výkonů (činností), zakázek
 • cizí měny
 • automatické zpracování DPH
 • automatické účtování z prvotních evidencí
 • inteligentní předkontace
 • výsledovka za střediska, výkony, zakázky
 • výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztrát v plné i zkrácené variantě
 • cash-flow, výkaz o peněžních tocích
 • základní finanční analýza
 • daň z příjmů fyzických i právnických osob
 • kniha jízd a spotřeba benzínu
 • adresář osob a firem
 • provázanost agend s automatickým přebíráním údajů a dokladů
 • možnost výběru hodnot z mnoha připravených seznamů
 • automaticky naplňované předpokládané hodnoty
 • automatická kontrola dat
 • vzory pro opakované doklady a záznamy
 • pohledy - výběr požadovaných údajů z databáze
 • filtry - výběr záznamů podle zadané podmínky
 • snadné hledání údajů
 • široké možnosti třídění záznamů
 • uživatelské nastavení vzhledu formulářů
 • přes 700 přehledných sestav
 • návrhář sestav s možností úpravy dodávaných sestav nebo přípravy vlastních
 • přes 1400 formulářů a textových vzorů z ekonomické, daňové a pracovněprávní oblasti
 • cizojazyční sestavy a formuláře - anglicky, německy, francouzsky (faktura, objednávka, dodací list, výkazy, daňová přiznání)
 • elektronické podání daňových přiznání, přehledů pro sociální správu, zdravotní pojišťovny a na další instituce
 • elektronický podpis vytvářených formulářů v PDF
 • elektronická obchodní komunikace - export/import faktur a objednávek ve formátu XML
 • naplněné seznamy
 • kalkulačka s historií
 • kalendář se svátky, s možností poznámek a upozorňováním na plánované akce
 • ilustrovaná mapa programu usnadní používání programu
 • kontextová nápověda
 • uživatelská příručka
 • možnost vedení více firem
 • snadná instalace
 • komfortní zálohování dat
 • export a import dat
 • nápověda a příručka s návody na provedení většiny úkonů
 • nejdůležitější účetní a daňové zákony v aktuálním znění

Co umí účetnictví a daňová evidence Stereo

Stereo - ekonomický software je program pro podnikatele, malé firmy a nevýdělečné organizace, vytvořený s maximálním zřetelem na usnadnění práce a možnosti přizpůsobení. Jeho hlavními vlastnostmi jsou jednoduché zadávání, přehledné formuláře, pohodlná práce s připravenými i vlastními sestavami a příjemné prostředí. Podle zakoupené licence umožňuje vést daňovou evidenci fyzické osoby s mnoha dalšími funkcemi potřebnými pro sledování ekonomiky firmy nebo kompletní podvojné účetnictví.

Instalace programu je velmi snadná, probíhá automaticky s podporou jednoduchého průvodce.

Po jejím dokončení je vše potřebné připraveno k zahájení práce. Ve správci firem založíte novou firmu a ihned můžete zadávat účetní údaje.

Pro první kroky s programem je k dispozici obrázková mapa, která vám usnadní orientaci i při další práci.

K usnadnění vaší práce jsou připraveny seznamy druhů účtování. Záznamy pořízené v agendách určených k zachycení prvotních dokladů, například Nákup či Prodej, se automaticky přenášejí do knihy Pohledávek a závazků k ostatním předpisům.

V knize pohledávek a závazků je sledován aktuální stav úhrad jednotlivých záznamů. Uskutečnění úhrad se provádí Pokladnou, Bankou a Interními doklady. Zadávaná úhrada se sama přiřadí k příslušnému předpisu, a to buď podle shody variabilního symbolu, nebo podle čísla uhrazovaného dokladu. V okamžiku nalezení vazby program sám doplní všechny dostupné informace.

Program rovněž stále sleduje postup práce a v dalším kroku dokáže nabídnout předpokládané hodnoty.

Při účtování hospodářských operací lze používat více možností. Základní způsob je automatické účtování, bez zásahu uživatele. Pokud z nějaké příčiny nevyhovuje, lze použít i  ruční způsob, na základě rozhodnutí uživatele.

Pro zjednodušení a zrychlení práce má program zabudovány užitečné nástroje, například funkci Vzory, šetřící čas při pořizování opakujících se dokladů nebo Duplikace, umožňující kopírování vybraných údajů z předchozího řádku.

Většina bankovních domů nabízí svým klientům přístup k jejich účtům elektronickou cestou - homebanking. V programu Stereo můžete tuto službu využít a pracovat se svými bankovními účty přímo ze svého počítače. Automatizovaný přenos můžete využít pro většinu peněžních ústavů.

Mnoho praktických činností nabízí Správce pohledů. Používá se k výběru sloupců do tabulek, k filtrování záznamů, duplikaci údajů při zadávání a k nastavení tabelátorů. Pro každý formulář lze vytvořit několik různých pohledů a uložit je. Nastavení podmínky filtru pro výběr záznamů se provádí slovním vyjádřením, např. "Text obsahuje papírnictví a datum splatnosti je minulý týden". Protože program umožňuje tisk všech informací opisem v takovém uspořádání, v jakém je provedete na obrazovku, dostáváte k dispozici velmi praktický nástroj pro tvorbu tiskových výstupů podle vašich požadavků, např. i včetně součtování.

Agenda Adresář slouží k evidování dodavatelů, odběratelů, úřadů či osob a obsahuje oblíbenou funkci, která aktuálně zobrazí dlužníky a věřitele včetně neuhrazených pohledávek a závazků v době splatnosti a po splatnosti. Z dalších možností využijete seznamy obcí s vazbou na PSČ, záložky pro další osoby se vztahem k adrese a další bankovní účty pro každý záznam v adresáři.

Pokud používáte k firemním účelům motorová vozidla, máte k dispozici agendy Evidence vozidel a Kniha jízd s možností vytvoření seznamu opakovaných cest. Program sleduje spotřebu pohonných hmot skutečnou i normovanou, termíny pro výměnu oleje, technické kontroly a emisí, povinné ručení apod.

V průběhu složitějších operací jako jsou uzávěrky, zálohování dat, zpracování DPH, daní z příjmů a dalších akcí, vás spolehlivě povedou průvodci.

Pro vytvoření výkazů účetní závěrky a formulářů daňových přiznání je k dispozici agenda na profesionální zpracování daňových přiznání a mnoha dalších formulářů s možností jejich elektronického podání, která obsahuje přes 700 formulářů.

Výsledné informace o zachycených účetních případech najdete v přehledných sestavách a grafech, kterých je přes 700 a které si můžete přizpůsobit zcela podle vlastních požadavků.

Velkou výhodou programu je prostředí MDI. Umožňuje současné zobrazení právě otevřených agend v samostatných oknech a tím souběžnou kontrolu zadávání.

Koupit

V ceně licence jsou bezplatné aktualizace do konce roku 2015!

 • Standard od 1990,-

  Pro malé firmy a živnostníky

  Počet PC
  Licence na jeden počítač více ...
  Omezení
  Zpracování účetnictví pro max. 2 firmy
  Vhodné pro

  Účetnictví 3990,- (4827,90)
  Účetnictví+Mzdy 5990,- (7247,90)
  Účetnictví+Sklady 5990,- (7247,90)
  Účetnictví+Mzdy+Sklady 7990,- (9667,90)
   
  Daňová evidence 1990,- (2407,90)
  Daň.evidence+Mzdy 3490,- (4222,90)
  Daň.evidence+Sklady 3490,- (4222,90)
  Daň.evidence+Mzdy+Sklady 4990,- (6037,90)
   
  Komplet(DE+Účetnictví) 4990,- (6037,90)
  Komplet+Mzdy 7490,- (9062,90)
  Komplet+Sklady 7490,- (9062,90)
  Komplet+Mzdy+Sklady 9990,- (12087,90)

  Zakoupit licenci

 • Profesional od 2990,-

  Pro účetní a daňové poradce

  Počet PC
  Licence na jeden počítač více ...
  Omezení
  Zpracování pro neomezený počet firem
  Vhodné pro

  Účetnictví 4990,- (6037,90)
  Účetnictví+Mzdy 7490,- (9062,90)
  Účetnictví+Sklady 7490,- (9062,90)
  Účetnictví+Mzdy+Sklady 9990,- (12087,90)
   
  Daňová evidence 2990,- (3617,90)
  Daň.evidence+Mzdy 4490,- (5432,90)
  Daň.evidence+Sklady 4490,- (5432,90)
  Daň.evidence+Mzdy+Sklady 5990,- (7247,90)
   
  Komplet(DE+Účetnictví) 6990,- (8457,90)
  Komplet+Mzdy 9490,- (11482,90)
  Komplet+Sklady 9490,- (11482,90)
  Komplet+Mzdy+Sklady 11990,- (14507,90)

  Zakoupit licenci

 • Multi od 4990,-

  Pro firmy, organizace a účetní firmy

  Počet PC
  Licence na neomezený počet počítačů více ...
  Omezení
  Zpracování pro neomezený počet firem
  Vhodné pro

  Účetnictví 6990,- (8457,90)
  Účetnictví+Mzdy 10490,- (12692,90)
  Účetnictví+Sklady 10490,- (12692,90)
  Účetnictví+Mzdy+Sklady 13990,- (16927,90)
   
  Daňová evidence 4990,- (6037,90)
  Daň.evidence+Mzdy 6490,- (7852,90)
  Daň.evidence+Sklady 6490,- (7852,90)
  Daň.evidence+Mzdy+Sklady 7990,- (9667,90)
   
  Komplet(DE+Účetnictví) 9990,- (12087,90)
  Komplet+Mzdy 13990,- (16927,90)
  Komplet+Sklady 13990,- (16927,90)
  Komplet+Mzdy+Sklady 17990,- (21767,90)

  Zakoupit licenci

Distribuční náklady a média

 • Elektronická distribuce, platba předem ... 0,- Kč
  program a příručku si stáhnete zde, licenční
 • Zaslání poštou, platba předem ... 200,- Kč
  program a příručka obyčejným psaním České pošty, licenční údaje e-mailem
 • Zaslání poštou, dobírka ... 250,- Kč
  program, příručka a licenční údaje na dobírku obchodním balíkem České pošty

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH (v závorce s DPH).

Služba Servis

Aktualizace a podpora

Zajímá vás, na kolik přijdou náklady na aktualizace v dalších letech? Aktualizace a technickou podporu zahrnuje služba Servis. Předplatné na rok činí přibližně 60% původní ceny programu. Při zakoupení programu v lednu až červnu máte službu Servis v ceně do konce roku. Při pořízení programu po 30. červnu, máte službu Servis zdarma až do konce následujícího roku.

Přijímáme platby platebními kartami a on-line přes internet

Objednávku na těchto stránkách můžete bezpečně zaplatit platebními kartami nebo on-line ePlatbou pro eKonto Raiffeisen bank. Program tak můžete získat obratem. Pokud objednávku a platbu provedete v pracovních dnech mezi 8:00 a 16:00, obdržíte licenci vzápětí e-mailem, program a příručku si můžete stáhnout. Objednávky provedené mimo pracovní dobu, vyřizujeme následující pracovní den. V případě objednání krabicové verze vám následně produkt zašleme poštou.

Pokud máte dotazy, zeptejte se

info@kastnersw.cz +420 582 374 474

Stáhnout

Instalační soubor Stereo

Instalační soubor Stereo 2015. Při instalaci je nastavena bezplatná licence Start. Po zakoupení licence a zadání licenčních údajů zahrnuje rozsah zakoupené licence.
[263MB, 14.04.2015]

Stáhnout


Aktualizační soubor

Soubor pro off-line aktualizaci Sterea 2015. Určený pro uživatele, kteří nevyužívají automatické aktualizace přes internet přímo z programu. Soubor obsahuje nejnovější verzi programu i formulářů.
[169MB, 17.04.2015]

Stáhnout


Ostatní soubory

Příručka k ovládání programu

Program na přenosy dat mezi samostatnými počítači (nezávisle na verzi programu Stereo)

Databázový systém Borland Database Engine, verze 5.11


Obchodní dokumenty

Žádost o převod licence - vyplňte a pošlete, pokud potřebujete převést licenci na jiný subjekt


Historické verze

Stereo 2014 | Stereo 2013 | Stereo 2012 | Stereo 2011 | Stereo 2010 | Stereo 2009 | Stereo 2008 | Stereo 2007 | Stereo 2006 | Stereo 2005 | Stereo 2004 verze 6.1.9 | Stereo 2004 verze 5.1.1 | Stereo 2003 | Stereo 2002


Domácí účetnictví

Webová stránka s programem domácí účetnictví je k dispozici na www.domaci-ucetnictvi.stereo.cz. Vývoj programu Domácí účetnictví byl ukončen.

Podpora

Aktualizace

Formuláře i programové soubory jsou průběžně aktualizovány. Aktualizaci spustíte v programu volbou Ostatní | Aktualizace. Pokud nemáte počítač s připojením k internetu, můžete si stáhnout off-line aktualizační soubor v sekci Ke stažení.

Poslední aktualizace [14.04.2015]
Obsahuje: Verze 17.1.7 - Zpracování agendy MOSS v DPH, jednodušší použití informací o kreditu firem, změna hledání v tabulkách (Ctrl+F, F3), možnost změny vzhledu programu. Verze 17.1.8 - Opravy: spouštění datových schránek, sestava Kniha an. evidence, faktura - tabulka DPH tisk. Verze 17.1.9 - Oprava přečíslování dokladů v pokladně a v interních dokladech. Aktualizace zákonů.
historie aktualizací

Aktuality, informace, tipy

 • Novinky ve verzi 17.1.8

  8.4.2015

  Aktuální novinky
  více informací

 • Placení daně

  4.3.2015

  Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2015
  více informací

 • Prověřování firem

  7.4.2015

  Informace o firmách z veřejných rejstříků a prověřování kreditu firem
  více informací

 • Změny DPH od 1. ledna 2015

  9.1.2015

  S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Zavádí se třetí sazba DPH ve výši 10% na vybrané položky.
  více informací

 • Elektronické podání - souhrn informací

  19.12.2014

  Návody k elektronickému podání
  více informací

Technická podpora

Telefonická linka

Pro uživatele programu Stereo je k dispozici linka technické podpory na čísle 582 374 134.
Poznámka: My voláme zákazníkům zpět přes čísla 778030365 nebo 778140451, která nejsou učena pro příchozí volání.

Než zavoláte nebo napíšete zvůj dotaz, doporučujeme mrknout na informace a časté dotazy, kde najdete řešení nejfrektovanějších problémů.

Provozní doba telefonické technické podpory je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. Od 8. ledna do konce března je linka v provozu do 18:00 hod. Pokud váš dotaz není akutní, pošlete nám prosím e-mail pomocí kontaktního formuláře.

On-line podpora přímo na vašem počítači

Po konzultaci s pracovníkem technické podpory je možné dohodnout vzdálené připojení, kdy vám pomůžeme přímo na vašem počíači. Pro připojení přejděte na stránku on-line podpory.

On-line školení a konzultace

Školení a konzultace provádíme on-line (vzdálené připojení přes internet k vašemu nebo našemu počítači) pomocí programu TeamViewer.

Výhodou je, že školitel se může celou dobu věnovat vašim konkrétním dotazům. Cena školení nebo konzultace je 500,- Kč za každou započatou hodinu. Váš počítač musí mít připojený mikrofon a reproduktory.

V případě zájmu o školení nebo konzultaci kontaktujte pracovníky technické podpory.

Servis u uživatelů

Servis u zákazníka neposkytujeme (servisní zásahy, školení, konzultace ani jiný servis). Stereo je krabicový software, který nevyžaduje specializovanou instalaci ani údržbu. Většinu problémů pomohou vyřešit pracovníci technické podpory po telefonu. V případech, kdy je to vhodnější nebo rychlejší, mohou využít vzdálený přístup k počítači viz. výše. Pokud máte speciální požadavky, můžete využít nabídky firem, které tyto služby v omezené míře poskytují.

Odpovědi na časté dotazy (FAQ)

V této sekci najdete řešení frekventovaných problémů, rady a návody jak lépe FORM studio využívat.


1. Instalace, nastavení programu, aktualizace, přenos na jiný PC

2. Účetnictví, daňová evidence, pokladna, banka, interní doklady

3. Faktury, sklad

4. Personalistika, mzdy

5. Sestavy, tisk

6. Formuláře

Roční aktualizace - placený update

Se zakoupením licence získáváte automaticky předplatné aktualizací a technickou podporu.

Servis 2015

Služba, která zahrnuje pro rok 2015 tyto výhody:

 • Aktualizace - legislativní změny, nové formuláře, nové funkce a vylepšení programu (až do vydání Sterea 2016). Jsou vydávány průběžně a jsou dostupné přímo z programu přes internet. Podívejte se na historii aktualizací.
 • Technická podpora - telefonicky nebo e-mailem. Zkušení pracovníci vám ochotně poradí s řešením vašeho problému.
 • E-mailový zpravodaj INFO - informace o vydání aktualizací, změnách a novinkách. Službu lze kdykoliv objednat nebo odhlásit v
  uživatelské zóně.

Noví zákazníci získávají s pořízením programu STEREO automaticky službu Servis zdarma pro aktuální rok, při pořízení programu po 30.6. pak i pro následující rok. Pro další roky je služba Servis placená. Cena je kolem 60% ceny nové licence..

Objednávka služby Servis 2015 pro uživatele Sterea 2014

Uživatelská zóna

On-line faktury, změna kontaktních údajů, informace o licencích

Uživatelská zóna je zabezpečená stránka, na které uživatel programu FORM studio nebo Stereo najde veškeré informace související se zakoupenou licencí. Přístup k uživatelské zóně je zabezpečen identifikačním kódem a heslem. Po přihlášení zde můžete:

 • změnit svoje kontaktní a fakturační údaje
 • nastavit e-mailové adresy pro zasílání informací o aktualizacích (INFO)
 • najít licenční údaje ke svým programům
 • zobrazit, vytisknout a stáhnout faktury za programy a služby více o elektronických fakturách »
 • otevřít objednávku služby Servis, pokud ještě předplatné na další období nemáte

Přístupové údaje dostává každý uživatel automaticky se zakoupenou licencí.

Vstoupit do uživatelské zóny

Spolupracující firmy

Ing. Miroslav Popelka

Poskytování služeb uživatelům programů Stereo, školení, konzultace. Lektor školení programu Stereo.

E-mail: popelka@stereo.cz
Telefon: 603 958 914

Ing. Zdenka Jelínková

Zavedení účetnictví do programu STEREO nebo přechod z jiného programu, nastavení agendy a optimální využití pro provoz uživatele.

E-mail: jelinka@volny.cz
Telefon: 774 728 802

Přihlášení

Loading