Chcete poradit?

Informácie o ochrane osobných údajov

1. Spracovávané údaje

Spoločnosť KASTNER software s.r.o. spracováva tieto osobné údaje v súvislosti s predajom softvéru a jeho technickou podporou:

- meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, e-mail a v prípade dodania pre firmu alebo organizáciu názov firmy alebo organizácie, IČO, DIČ. Tieto údaje sú vyžadované pre uskutočnenie dodávky,

- telefón, titul osoby - údaje, ktorých oznámenie je voliteľné.

2. Účel spracovania

Údaje je nutné spracovať na účely dodania softvéru, vystavenie daňových dokladov, vedenie účtovnej a daňovej evidencie a evidencie licencií.

3. Doba uloženia

Údaje sú spracované po dobu stanovenú zákonom k ​​uchovaniu daňových dokladov (10rokov) a z dôvodu potreby evidencie vydaných licencií na softvér (80 rokov).

4. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť KASTNER software s.r.o. vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie bezpečnosti údajov proti úniku a ich zneužitiu.

5. Spracovanie údajov treťou stranou

Údaje môže pre spoločnosť KASTNER software s.r.o. spracovávať tiež vybraný daňový poradca z dôvodu kontroly účtovníctva, ktorý je viazaný mlčanlivosťou, povinnosťou zabezpečiť zodpovedajúce zabezpečenie údajov a údaje spracúva len po dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie kontroly.

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne