Elektronické daňové doklady - certifikáty

Zobrazení certifikátu v programu Adobe Reader 11

Pokud je PDF elektronicky podepsán, zobrazí se v programu Adobe Reader v pravé části tlačítko Panel podpisu. Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí informace o podpisech. Na panelu podpisu je vidět kdo PDF soubor podepsal a zda je podpis platný.

V nabídce Podrobnosti certifikátu (na obrázku dole v nabídce vlevo) můžete zobrazit veškeré informace o certifkátu.

Elektronický podpis KASTNER software s.r.o. vydává certifikační autorita České pošty PostSignum. K ověření podpisu je třeba, aby měl program Adobe Reader k dispozici tzv. kořenový certifikát autority. Tento kořenový certifikát je v ČR distibuován automaticky s aktualizacemi Windows. Ve výchozím nastavení však Adobe Reader nenačítá kořenové certifikáty z úložitě Windows. Zde je vhodné v Adobe Readeru v nabídce Úpravy / Předvolby / Podpisy / Ověření / Integrace s Windows povolit možnost načítání certifikátů přímo z úložiště Windows (méně bezpečná varianta). Jinak je nutné naimporotovat kořenový certifikát autority přímo do Adobe Readeru.


Zobrazení podpisu v Adobe Readeru

Zpět na předcházející stránku