Chcete poradit?

Informace o ochraně osobních údajů

1. Zpracovávané údaje

Společnost KASTNER software s.r.o zpracová tyto osobní údaje v souvislosti s prodejem softwaru a jeho technickou podporou:

- jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, e-mail a v případě dodání pro firmu nebo organizaci název firmy nebo organizace, IČO, DIČ. Tyto údaje jsou vyžadovány pro uskutečnění dodávky,

- telefon, titul osoby - údaje, jejichž sdělení je volitelné.

- e-mail - v případě kontaktu při odeslání dotazu z webu.

2. Účel zpracování

Údaje je nutné zpracovat za účelem dodání softwaru, vystavení daňových dokladů, vedení účetní a daňové evidence a evidence licencí.

V případě dotazu zaslaného z kontaktního formuláře z webu je e-mail použitý pouze k odeslání odpovědi a případné další komunikaci ve věci dotazovaného softwaru.

3. Doba uložení

Údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou zákonem k uchování daňových dokladů (10let) a z důvodu potřeby evidence vydaných licencí na software (80 let).

4. Zabezpečení údajů

Společnost KASTNER software s.r.o. vynakládá maximální úsilí k zajištění zabezpečení údajů proti úniku a jejich zneužití.

5. Zpracování údajů třetí stranou

Údaje může pro společnost KASTNER software s.r.o. zpracovávat také vybraný daňový poradce z důvodu kontroly účetnictví, který je vázán mlčenlivostí, povinností zajistit odpovídající zabezpečení údajů a údaje zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou k provedení kontroly.

Cookies

Tento web používá cookies.

Povolit ukládání cookies

Aby tento web fungoval, potřebujeme váš souhlas
s ukládáním informací (cookies). Jejich povolením nám také umožníte využívat uložené informace pro zlepšování webu a marketing.

Zakázat vše

Objevila se neočekávaná chyba. Klepněte prosím na Obnovit stránku

🗙

Probíhá připojování k webu kastnersw.cz ...

Pokud to trvá delší dobu, tak:

• může být problém v internetovém připojení

• nebo probíhá update serveru

• můžete zkusit stránku otevřít v novém okně

Prebieha pripájanie k webu kastnersw.cz ...

Ak to trvá dlho, tak:

• môže byť problém v internetovom pripojení

• alebo prebieha update serveru

• môžete skúsiť stránku otvoriť v novom okne